Za občane

JAVNO NAROČILO MALE VREDNOSTI: MODERNIZACIJA OBČINSKIH CEST

Popravek povezave do ejn.gov.si

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11573

 

Razpisna dokumentacija.pdf

JN 704421 - Sklop 1:

Popis del 704421.xlsx

Detajli odvodnja cest 704421 Detajli 1.pdf

Detajli odvodnja cest 704421 Detajli 2.pdf

Karakteristični profili 704421 L-1.pdf

Situacija idejne zasnove 704421 L-1.pdf

Situacija idejne zasnove 704421 L-2.pdf

Situacija idejne zasnove 704421 L-3.pdf

Situacija idejne zasnove 704421 L-4.pdf

Tehnično poročilo 704421.pdf

JN 704421 - Sklop 2:

Popis del z predizmerami 704301.xlsx

Detajli odvodnja cest 704301 Detajli 1.pdf

Detajli odvodnja cest 704301 Detajli 2.pdf

Karakteristični profili 704301 L-2.pdf

Situacija idejne zasnove 704301 L-2.pdf

Situacija idejne zasnove 704301 L-3.pdf

Tehnično poročilo.pdf

Obrazci:

1 Ponudba.docx

2 Predracun.xlsx

3 IZJAVA ZA GOSPODARSKI SUBJEKT.docx

4 IZJAVA ZA GOSPODARSKI SUBJEKT-drugi razlogi.docx

5 Pooblastilo.docx

6 IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV GLEDE USTREZNOSTI ZA OPRAVLJANJE POKLICNE DEJAVNOSTI.docx

7 IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV GLEDE EKONOMSKEGA IN FINANČNEGA POLOŽAJA.docx

8 REFERENČNO POTRDILO ZA GOSPODARSKI SUBJEKT.docx

9 REFERENČNO POTRDILO ZA ODGOVORNEGA VODJO DEL.docx,

10 IZJAVA O ZAGOTAVLJANJU STROKOVNEGA KADRA IN TEHNIČNE ZMOGLJIVOSTI.docx

11 IZJAVA GOSPODARSKEGA SUBJEKTA O UVRSTIVI V EVIDENCO POSLOVNIH SUBJEKTOV PO ZintPK.docx

12 Tehnične specifikacije.docx

13 Soglasje PODIZVAJALCA.docx

14 VZOREC menična izjava.docx

15 Vzorec bančne garancije.docx

Vzorec gradben pogodbe.docx

 

 

 

JAVNO NAROČILO: VINSKO RAZSTAVNI PROSTOR V PROJEKTU VINO, PRIJAZNO DO OKOLJA

Spletna stran Občine Sveta Ana uporablja piškotke zaradi boljšega delovanja in zagotavljanja storitev spletne strani. Več o piškotkih