12. redna seja

Številka: 03202-002/2010-13

Datum: 12.12.2012


Na podlagi 8. in 21. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Sveta Ana (Ur. l. RS, št. 39/10)


Sklicujem


12. redno sejo Občinskega sveta Občine Sveta Ana, ki bo v

sredo, 19.12.2012, ob 1600 uri,

v prostorih Občine Sveta Ana, Sveta Ana 17

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

  1.     Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda.
  2.     Pregled in potrditev sklepov 11. redne seje.
  3.     Potrditev operativnega programa odvajanja in čiščenja odpadnih voda v Občini Sveta Ana.
  4.     Sklep o potrditvi nove vrednosti točke nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.
  5.     Sklep o potrditvi spremembe cen vzdrževanja pokopališča
  6.     Odlok o proračunu Občine Sveta Ana za leto 2013 – druga obravnava.
  7.     Odlok o proračunu Občine Sveta Ana za leto 2014 – druga obravnava.
  8.     Pobude in vprašanja.


Prosim za zanesljivo udeležbo!


                                                                                                                           Silvo SLAČEK, dipl. ekon., inž. gr.

                                                                                                                           ŽUPAN OBČINE SVETA ANA

 1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda.

     pdfVabilo z dnevnim redom      

crta

2. Pregled in potrditev sklepov 11. redne seje.

     pdfSklepi 11. redne seje

crta

3.Potrditev operativnega programa odvajanja in čiščenja odpadnih voda v Občini Sveta Ana.

     pdfSklep o potrditvi operativnega programa odvajanja in čiščenja opadnih voda

     pdfOperativni program odvajanja in čiščenja odpadnih voda

crta

4.Sklep o potrditvi nove vrednosti točke nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

     pdfSklep o določitvi vrednosti točke NZSZ

crta

5..Sklep o potrditvi spremembe cen vzdrževanja pokopališča

     pdfSklep o ceni vzdrževanja pokopališča

crta

6.Odlok o proračunu Občine Sveta Ana za leto 2013 – druga obravnava.

     pdfOdlok o proračunu 2013

crta

7.Odlok o proračunu Občine Sveta Ana za leto 2014 – druga obravnava

     pdfOdlok o proračunu 2014

crta

8.Pobude in vprašanja

     pdfPobude in vprašanja

lokavec-78-2-1lokavec-312-5-1zg-rocica31-1zg.rocica-92-1-92-7-90-6zice-497-9

 
            
     

Spletna stran Občine Sveta Ana uporablja piškotke zaradi boljšega delovanja in zagotavljanja storitev spletne strani. Več o piškotkih