2. izredna seja

Številka: 03202-002/2010-14

Datum: 17.1.2013


Na podlagi 8. in 21. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Sveta Ana (Ur. l. RS, št. 39/10 in MUV 23/2012)


Sklicujem

2. izredno sejo Občinskega sveta Občine Sveta Ana, ki bo v

sredo, 23.1.2013, ob 1600 uri,

v prostorih Občine Sveta Ana, Sveta Ana 17

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

  1.     Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda.
  2.     Sklep o potrditvi novelacije DIIP-a za investicijo »Ureditev kmečke tržnice«.
  3.     Sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev »Ureditev kmečke tržnice«.


Prosim za zanesljivo udeležbo!


                                                                                                                           Silvo SLAČEK, dipl. ekon., inž. gr.

                                                                                                                                  ŽUPAN OBČINE SVETA ANA

1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda

pdfvabilo z dnevnim redom

crta

2. Sklep o potrditvi novelacije DIIP-a za investicijo »Ureditev kmečke tržnice«.

pdfsklep o potriditvi DIIP kmečka tržnica

pdfsklep o potrditviDIIP novel 23.1

pdfDIIP ureditev tržnice 2013 v1

crta

3.Sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev »Ureditev kmečke tržnice«.

pdfsklep o prerazporeditvi sredstev

Spletna stran Občine Sveta Ana uporablja piškotke zaradi boljšega delovanja in zagotavljanja storitev spletne strani. Več o piškotkih