3. izredna seja

Številka: 03202-002/2010-15
Datum: 21.2.2013

Na podlagi 8. in 21. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Sveta Ana (Ur. l. RS, št. 39/10 in MUV 23/2012)

Sklicujem

3.izredno sejo Občinskega sveta Občine Sveta Ana,
ki bo v ponedeljek, 25.2.2013, ob 16.00 uri,
v prostorih Občine Sveta Ana, Sveta Ana 17

  PREDLOG DNEVNEGA REDA:

  1.     Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda.
  2.     Sklep o potrditvi DIIP-a za projekt »Rekonstrukcija LC 203101 ter dela ceste LC 203501 skozi naselje Kremberk z obnovo javne razsvetljave« - novelacija.
  3.     Sklep o potrditvi DIIP-a za projekt »Energetska sanacija ovoja stavbe za objekt Lokavec«.
  4.     Sklep o potrditvi DIIP-a za projekt »Energetska sanacija OŠ Sv. Ana«.

Prosim za zanesljivo udeležbo!

Silvo SLAČEK, dipl. ekon., inž. gr.
ŽUPAN OBČINE SVETA ANA

crta

1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda.
   pdf011 Vabilo z dnevnim redom

crta
2. Sklep o potrditvi DIIP-a za projekt »Rekonstrukcija LC 203101 ter dela ceste LC 203501 skozi naselje Kremberk z obnovo javne razsvetljave« - novelacija.

   pdf020 Sklep o potrditvi diip-a rekonstrukcija lc 203101 ter dela ceste lc 203501 skozi naselje kremberk z obnovo javne razsvetljave

   pdf021 Sklep o potrditvi DIIP

   pdf022 _DIIP_sv_ana_cesta_21_clen

crta

3. Sklep o potrditvi DIIP-a za projekt »Energetska sanacija ovoja stavbe za objekt Lokavec«.

   pdf030 Sklep o potrditvi diip-a _energetska sanacija ovoja stavbe za objekt lokavec

crta

4. Sklep o potrditvi DIIP-a za projekt »Energetska sanacija OŠ Sv. Ana«.

Spletna stran Občine Sveta Ana uporablja piškotke zaradi boljšega delovanja in zagotavljanja storitev spletne strani. Več o piškotkih