4. izredna seja

Številka: 03202-002/2010-16
Datum: 17.05.2013

Na podlagi 8. in 21. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Sveta Ana (Ur. l. RS, št. 39/10 in MUV 23/2012)

Sklicujem

4. izredno sejo Občinskega sveta Občine Sveta Ana, ki bo v
 sredo, 22.05.2013,  ob 1600  uri,
v prostorih Občine Sveta Ana, Sveta Ana 17

PREDLOG DNEVNEGA REDA:
1.    Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda.
2.    Odlok o rebalansu proračuna občine Sveta Ana za leto 2013.
3.    Odlok o spremembi odloka o proračunu občine Sveta Ana za leto 2014.

Prosim za zanesljivo udeležbo!

                                                                           Silvo SLAČEK, dipl. ekon., inž. gr.
                                                                               ŽUPAN OBČINE SVETA ANA
crta

1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda.
pdf010 Naslovnica

pdf011 Vabilo z dnevnim redom

pdf12 Program prodaje in nakupa - 2014.

pdf13 Kadrovski načrt - 2014-2015

crta

2. Odlok o rebalansu proračuna občine Sveta Ana za leto 2013.
pdf020 Odlok o rebalansu odloka 2013

pdfNačrt razvojnih programov 2014-2017

pdfObrazložitev

crta

3. Odlok o spremembi odloka o proračunu občine Sveta Ana za leto 2014.
pdfSprememba odloka 2014

pdfSplošni del - proračuna 2014

pdfPosebni del - proračuna 2014

Spletna stran Občine Sveta Ana uporablja piškotke zaradi boljšega delovanja in zagotavljanja storitev spletne strani. Več o piškotkih