15. redna seja

Številka: 03202-002/2010-18
Datum: 11.12.2013

Na podlagi 8. in 21. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Sveta Ana (Ur. l. RS, št. 39/10)

Sklicujem

15. redno sejo Občinskega sveta Občine Sveta Ana, ki bo v
četrtek, 19.12.2013,  ob 16.00  uri,
v prostorih Občine Sveta Ana, Sveta Ana 17


PREDLOG DNEVNEGA REDA:
1.Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda.
2.Pregled in potrditev sklepov 14. redne seje.
3.Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cene oskrbe s pitno vodo.
4.Sklep o potrditvi spremembe cen vzdrževanja pokopališča.
5.Pobude in vprašanja.


Prosim za zanesljivo udeležbo!

    Silvo SLAČEK, dipl. ekon., inž. gr.
    ŽUPAN OBČINE SVETA ANA
crta

 
1.Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda.
pdf011 Vabilo z dnevnim redom

crta

 2.Pregled in potrditev sklepov 14. redne seje.
pdf020 Sklepi 14. redne seje

crta

 3.Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cene oskrbe s pitno vodo.
pdf030 Sklep o potrditvi elaborata o oblikovanju cen oskrbe s vodo

pdf031 Elaborat Sv.Ana-novelacija

crta

 4.Sklep o potrditvi spremembe cen vzdrževanja pokopališča.
pdf040 Sklep o ceni vzdrževanja pokopališča

crta

 5.Pobude in vprašanja.
pdf050 Pobude in vprašanja 14. seje

Spletna stran Občine Sveta Ana uporablja piškotke zaradi boljšega delovanja in zagotavljanja storitev spletne strani. Več o piškotkih