17. redna seja

OBČINA SVETA ANA
Občinski svet
Številka: 03202-002/2010-21
Datum: 17.09.2014
Na podlagi 8. in 21. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Sveta Ana (Ur. l. RS, št. 39/10)

Sklicujem
17. redno sejo Občinskega sveta Občine Sveta Ana,
ki bo v  sredo, 24.09.2014,  ob 16.00  uri,
v prostorih Občine Sveta Ana, Sveta Ana 17


PREDLOG DNEVNEGA REDA:
1.    Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda.
2.    Pregled in potrditev sklepov 16. redne seje.
3.    Pregled in potrditev sklepov 2. dopisne seje.
4.    Pregled in potrditev sklepov 3. dopisne seje.
5.    Odlok o rebalansu proračuna občine Sveta Ana za leto 2014.
6.    Odlok o turistični taksi v Občini Sveta Ana.
7.    Sklep o poimenovanju občinske avle.
8.    Lokalni program kulture v Občini Sveta Ana.
9.    Predlog članov za člane in namestnike okrajne volilne komisije.
10.    Pobude in vprašanja.

Prosim za zanesljivo udeležbo!

    Silvo SLAčEK, dipl. ekon., inž. gr.
    ŽUPAN OBČINE SVETA ANA
crta

1.    Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda.
pdf011 Vabilo z dnevnim redom

crta

2.    Pregled in potrditev sklepov 16. redne seje.

pdf020 Sklepi 16.redne seje

crta

3.    Pregled in potrditev sklepov 2. dopisne seje.

pdf021 Sklepi 2.dopisne seje

crta

4.    Pregled in potrditev sklepov 3. dopisne seje.

pdf022 Sklepi 3.dopisne seje

crta

5.    Odlok o rebalansu proračuna občine Sveta Ana za leto 2014.

pdf030 Odlok o rebalansu 2014 (I)

pdf031 Splošni del

pdf032 Posebni del

pdf033 Načrt razvojnih programov 2014-2017

pdf034 LETNI PROGRAM PRODAJE IN NAKUPA FINANČNEGA IN STAVBNEGA PREMOŽENJA OBČINE SVETA ANA ZA LETO 2014

pdf035 Kadrovski načrt 2014-2015
pdf036 Obrazlozitev rebalansa2

crta

6.    Odlok o turistični taksi v Občini Sveta Ana.

pdf040 Odlok o TT z obrazložitvijo za OS

crta

7.    Sklep o poimenovanju občinske avle.

pdf050 Sklep o poimenovanju občinske avle

crta

8.    Lokalni program kulture v Občini Sveta Ana.

pdf060 Lokalni program kulture

crta

9.    Predlog članov za člane in namestnike okrajne volilne komisije.

pdf070 Sklep o imenovanju kandidatov v OVK


crta


10.    Pobude in vprašanja.

pdf080 _Pobude_in_vprasanja

Spletna stran Občine Sveta Ana uporablja piškotke zaradi boljšega delovanja in zagotavljanja storitev spletne strani. Več o piškotkih