6. redna seja

Številka: 03202-1/2014
Datum: 27. 1. 2016
 
Na podlagi 8. in 21. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Sveta Ana (Ur. l. RS, št. 39/10  in MUV št. 23/2012)
 
Sklicujem
 
6. redno sejo Občinskega sveta Občine Sveta Ana, ki bo v
 sredo, 03.02.2016, ob 16.00 uri,
v prostorih Občine Sveta Ana, Sveta Ana 17.
 
 
 PREDLOG DNEVNEGA REDA:
1.Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda.
2.Pregled in potrditev sklepov 5. redne seje.
3.Sklep o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta za projekt: CB MATCHING TRADITION.
4.Sklep o potrditvi investicijskega programa  za projekt: CB MATCHING TRADITION.
5.Sklep o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta za projekt: Pobeg iz zgodovine v prihodnost – po poti strpnosti.
6.Sklep o potrditvi investicijskega programa za projekt: Pobeg iz zgodovine v prihodnost – po poti strpnosti.
7.Odlok o rebalansu proračuna Občine Sveta Ana za leto 2016. 
8.Pobude in vprašanja.
 
 
Silvo SLAČEK, dipl. ekon., inž. gr.
ŽUPAN 
Dodatno gradivo k točkama 5 in 6: pdfPF_DIIP_PoPotiStrpnosti.pdfpdfPF_IP_PoPotiStrpnosti.pdf

Spletna stran Občine Sveta Ana uporablja piškotke zaradi boljšega delovanja in zagotavljanja storitev spletne strani. Več o piškotkih