7. redna seja

Številka: 03202-001/2014
Datum: 17. 2. 2016

Na podlagi 8. in 21. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Sveta Ana (Ur. l. RS, št. 39/10  in MUV št. 23/2012)

Sklicujem 

7. redno sejo Občinskega sveta Občine Sveta Ana, ki bo v
 sredo, 24. 2. 2016,  ob 16.00 uri,
v prostorih Občine Sveta Ana, Sveta Ana 17.

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

  1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda.
  2. Pregled in potrditev sklepov 6. redne seje.
  3. Sklep o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta za projekt: Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v  Sveti Ani.
  4. Sklep o potrditvi investicijskega programa  za projekt: Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v  Sveti Ani.
  5. Sklep o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta za projekt: Podeželsko razstrupljanje s spoznavanjem zakladov kulturne dediščine »detox«.
  6. Sklep o potrditvi investicijskega programa za projekt: Podeželsko razstrupljanje s spoznavanjem zakladov kulturne dediščine »detox«.
  7. Pobude in vprašanja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                Silvo SLAČEK, dipl. ekon., inž. gr.,
Župan                       

Gradivo: pdfGradivo_za_7._redno_sejo.pdf

Dodatno gradivo:

pdf080_Sklep_o_pristopu_projektu-Užitek_ob_reki.pdf

pdfDIIP_Odvaj._in_čiščenje_odpadnih_voda.pdf

pdfIP_Odvaj._in_čiščenje_odpadnih_voda.pdf

Spletna stran Občine Sveta Ana uporablja piškotke zaradi boljšega delovanja in zagotavljanja storitev spletne strani. Več o piškotkih