8. redna seja

Sklicujem
8. redno sejo Občinskega sveta Občine Sveta Ana, ki bo v
 sredo, 30. 3. 2016,  ob 16.00  uri,
v prostorih Občine Sveta Ana, Sveta Ana 17.

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

  1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda.
  2. Pregled in potrditev sklepov 7. redne seje.
  3. Zaključni račun za leto 2015.
  4. Odlok o rebalansu proračuna Občine Sveta Ana za leto 2016.
  5. Sklep o zadolževanju občine.
  6. Odlok o spremembi Odloka o priznanjih Občine Sveta Ana.
  7. Predlog letnega programa sofinanciranja športa v letu 2016.
  8. Sklep o soglasju k ceni storitve pomoči družini na domu-socialna oskrba na domu za leto 2016.
  9. Sklep o odločitvi o referendumski pobudi.
  10. Pobude in vprašanja.

                                                                                           Silvo SLAČEK, dipl. ekon., inž. gr.

                                                                                                               Župan

Gradivo:

pdfGradivo_za_8._redno_sejo.pdf

Dodatno gradivo - popravek - splošni del ZR (k točki 3):

pdf20160330_Popravek_splošni_del_ZR_k_točki_3.pdf

Spletna stran Občine Sveta Ana uporablja piškotke zaradi boljšega delovanja in zagotavljanja storitev spletne strani. Več o piškotkih