9. redna seja

Sklicujem

9. redno sejo Občinskega sveta Občine Sveta Ana, ki bo v
sredo, 1. junija 2016, ob 16.00 uri,
v prostorih Občine Sveta Ana, Sveta Ana 17.

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda.
2. Pregled in potrditev sklepov 8. redne seje.
3. Odlok o preoblikovanju javnega zavoda Zdravstveni dom Lenart - prva obravnava.
4. Sklep o začetku postopka podelitve koncesije za opravljanje javne službe na primarni ravni za področje družinske medicine.
5. Sklep o imenovanju članov ustanovitelja v Svet zavoda OŠ Sveta Ana.
6. Pobude in vprašanja.

 

Silvo SLAČEK, dipl. ekon., inž. gr.
ŽUPAN OBČINE SVETA ANA

Gradivo:

pdfGradivo_9._redna_seja_OS.pdf

Spletna stran Občine Sveta Ana uporablja piškotke zaradi boljšega delovanja in zagotavljanja storitev spletne strani. Več o piškotkih