11. redna seja

sklicujem

11. redno sejo Občinskega sveta Občine Sveta Ana, ki bo v 
sredo, 9. novembra 2016, ob 16. uri, 
v prostorih Občine Sveta Ana, Sveta Ana v Slov. gor. 17.

PREDLOG DNEVNEGA REDA:
1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda.
2. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 10. redne seje.
3. Predlog Odloka o rebalansu Proračuna Občine Sveta Ana za leto 2016.
4. Predlog Odloka o Proračunu Občine Sveta Ana za leto 2017 – prva obravnava.
5. Predlog Odloka o proračunu Občine Sveta Ana za leto 2018 – prva obravnava.
6. Pobude in vprašanja.

Prosim za zanesljivo udeležbo!

Silvo SLAČEK, dipl. ekon., inž. gr.
ŽUPAN OBČINE SVETA ANA

Gradivo:

pdfGradivo_11._redne_seje.pdf

Spletna stran Občine Sveta Ana uporablja piškotke zaradi boljšega delovanja in zagotavljanja storitev spletne strani. Več o piškotkih