12. redna seja

OBČINA SVETA ANA
Občinski svet

Številka: 03202-001/2014
Datum: 7. 12. 2016

Na podlagi 21. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 39/10 in MUV št. 23/2012)

sklicujem

12. redno sejo Občinskega sveta Občine Sveta Ana, ki bo v

sredo, 14. decembra 2016, ob 16. uri,

v prostorih Občine Sveta Ana, Sveta Ana v Slov. gor. 17, sejna soba.


PREDLOG DNEVNEGA REDA:
1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda
2. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 11. redne seje
3. Predlog Odloka o proračunu Občine Sveta Ana za leto 2017 – druga obravnava
4. Predlog Odloka o proračunu Občine Sveta Ana za leto 2018 – druga obravnava
5. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje občine Sveta Ana - skrajšan postopek
6. Predlog Pravilnika o oddaji poslovnih prostorov v najem
7. Predlog Pravilnika o uporabi prireditvenih prostorov Občine Sveta Ana
8. Pobude in vprašanja.

Prosim za zanesljivo udeležbo!

Silvo SLAČEK, dipl. ekon., inž. gr.
ŽUPAN OBČINE SVETA ANA

 

pdfGradivo 12._redna_seja_OS.pdf

Spletna stran Občine Sveta Ana uporablja piškotke zaradi boljšega delovanja in zagotavljanja storitev spletne strani. Več o piškotkih