14. redna seja

sklicujem 

14. redno sejo Občinskega sveta Občine Sveta Ana, ki bo v

 sredo, 12. julija 2017,  ob 16. uri,

v prostorih Občine Sveta Ana, Sveta Ana v Slov. gor. 17, sejna soba.

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

  1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda.
  2. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 13. redne seje in 4. dopisne seje
  3. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o  občinskem podrobnem prostorskem načrtu za poslovno cono v Žicah v občini Sveta Ana 
  4. Predlog sklepa o podelitvi priznanj Občine Sveta Ana v letu 2017
  5. Sklep o ukinitvi statusa grajeno javno dobro
  6. Investicija daljinsko ogrevanje "DOLB Sveta Ana"
  7. Pobude in vprašanja

Prosim za zanesljivo udeležbo! 

 

Silvo SLAČEK, dipl. ekon., inž. gr.
OBČINE SVETA ANA

Gradivo:
pdf14. redna seja OS.pdf

Spletna stran Občine Sveta Ana uporablja piškotke zaradi boljšega delovanja in zagotavljanja storitev spletne strani. Več o piškotkih