15. redna seja

Številka: 03202-001/2014
Datum:   13. 9. 2017

Na podlagi 21. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 39/10  in MUV št. 23/2012)

sklicujem

 15. redno sejo Občinskega sveta Občine Sveta Ana, ki bo v

 sredo, 20. septembra 2017, ob 16. uri,

v prostorih Občine Sveta Ana, Sveta Ana v Slov. gor. 17, sejna soba.

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda.

2. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 14. redne seje

3. Sklep o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta za projekt: 4T- Tech Time Travel EtnoTour

4. Sklep o potrditvi investicijskega programa za projekt 4T- Tech Time Travel EtnoTour

5. Sklep o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta za projekt: Medgeneracijski park Sveta Ana

6. Odlok o rebalansu proračuna Občine Sveta Ana za leto 2017

7. Odlok o spremembah proračuna Občine Sveta Ana za leto 2018

8. Pobude in vprašanja

                                                                                           Silvo SLAČEK
                                                                                                ŽUPAN  

Gradivo:

pdf15.redna seja OS.pdf

Spletna stran Občine Sveta Ana uporablja piškotke zaradi boljšega delovanja in zagotavljanja storitev spletne strani. Več o piškotkih