20. redna seja

Na podlagi 21. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 39/10 in MUV št. 23/2012) sklicujem 20. redno sejo Občinskega sveta Občine Sveta Ana, ki bo v

sredo, 20. junij 2018, ob 16. uri,

v prostorih Občine Sveta Ana, Sveta Ana v Slov. gor. 17, sejna soba.

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

  1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda.
  2. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 19. redne seje
  3. Imenovanje Občinske volilne komisije
  4. Sklep o podelitvi priznanj Občine Sveta Ana v letu 2018
  5. Sklep o ukinitvi statusa grajeno javno dobro
  6. Poročilo o delu Nadzornega odbora
  7. Pobude in vprašanja

Prosim za zanesljivo udeležbo!                                        Silvo SLAČEK, dipl. ekon., inž. gr., ŽUPAN

 

Gradivo:

pdf20.Redna seja.pdf

Spletna stran Občine Sveta Ana uporablja piškotke zaradi boljšega delovanja in zagotavljanja storitev spletne strani. Več o piškotkih