22. redna seja

Na podlagi 21. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Sveta Ana (Uradni list
RS, št. 39/10 in MUV št. 23/2012)

sklicujem

22. redno sejo Občinskega sveta Občine Sveta Ana, ki bo v
sredo, 7. novembra 2018, ob 16. uri,
v prostorih Občine Sveta Ana, Sveta Ana v Slov. gor. 17, sejna soba.

Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda.

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

  1. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 21. redne seje
  2. Odlok o proračunu Občine Sveta Ana za leto 2019 - druga obravnava
  3. Odlok o pokopališkem redu v Občini Sveta Ana - druga obravnava
  4. Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe 24 urne dežurne pogrebne službe v Občini SvetaAna - druga obravnava
  5. Imenovanje predstavnika Občine Sveta Ana v Svet lokalnih skupnosti CSD Maribor
  6. Imenovanje predstavnika občine Sveta Ana v Okrajno volilno komisijo, 8.Volilna enota - Ptuj, 7. Volilni okraj - Lenart
  7. Pobude in vprašanja

                                                       Prosim za zanesljivo udeležbo!
                                                      Silvo SLAČEK, dipl. ekon., inž. gr.
                                                                      ŽUPAN

Gradivo:

pdf22. redna seja OS.pdf

pdfDodatno gradivo DIIP REKONSTRUKCIJA TRANZITNIH CEVOVODOV NA POTEZI KOŠAKI - POČEHOVA.pdf

 

Spletna stran Občine Sveta Ana uporablja piškotke zaradi boljšega delovanja in zagotavljanja storitev spletne strani. Več o piškotkih