10. redna seja

sklicujem

10. redno sejo Občinskega sveta Občine Sveta Ana, ki bo v
sredo, 14. septembra 2016, ob 16. uri,
v prostorih Občine Sveta Ana, Sveta Ana 17.


PREDLOG DNEVNEGA REDA:
1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda.
2. Pregled in potrditev sklepov 9. redne seje in 3. dopisne seje.
3. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalnem prispevku v občini Sveta Ana - skrajšan postopek.
4. Sklep o potrditvi novelacije Investicijskega programa (IP) za izvedbo projekta - Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v Sveti Ani.
5. Potrditev predloga sistemizacije delovnih mest za področje predšolske vzgoje v Osnovni šoli Sveta Ana za šolsko leto 2016/2017.
6. Predlog sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra.
7. Informacija o varnostni situaciji na območju občine Sveta Ana
8. Pobude in vprašanja.

Prosim za zanesljivo udeležbo!


Silvo SLAČEK, dipl. ekon., inž. gr.
ŽUPAN OBČINE SVETA ANA

Gradivo:

pdfGradivo_za_10._redno_sejo.pdf

Dodatno gradivo k 7. točki:

pdfGradivo k 7. točki

docx070_INFORMACIJA.docx

Spletna stran Občine Sveta Ana uporablja piškotke zaradi boljšega delovanja in zagotavljanja storitev spletne strani. Več o piškotkih