Odbori in komisije OS 2014 - 2018

NADZORNI ODBOR

Dušan Kokol, Froleh 3, 2233 Sv. Ana
Ivan Vela, Zg. Ščavnica 12, 2233 Sv. Ana
Gabrijela Konrad, Lokavec 12, 2233 Sv. Ana


STATUTARNO PRAVNA KOMISIJA

Drago Ruhitel, Kremberk 50, 2233 Sv. Ana
Martin Breznik, Rožengrunt 1 a, 2233 Sv. Ana
Roman Režonja, Žice 54, 2233 Sv. Ana


ODBOR ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Suzana Rejak Breznik, Rožengrunt 1 a, 2233 Sv. Ana
Katica Bauman, Krivi Vrh 11, 2233 Sv. Ana
Leonida Šnajder, Krivi Vrh 1 e, 2233 Sv. Ana
Ivanka Zemljič, Rožengrunt 40, 2233 Sv. Ana


ODBOR ZA GOSPODARSTVO, KMETIJSTVO IN TURIZEM

Miroslav Šenveter, Dražen Vrh 35, 2233 Sv. Ana
Roman Režonja, Žice 54, 2233 Sv. Ana
David Roškarič, Kremberk 44, 2233 Sv. Ana
Damijan Slaček, Zg. Ščavnica 100, 2233 Sv. Ana


ODBOR ZA OKOLJE, PROSTOR IN INFRASTRUKTURO

Feliks Berič, Froleh 18, 2233 Sv. Ana
Karl Škrlec, Lokavec 37, 2233 Sv. Ana
Drago Weinhandl, Dražen Vrh 52, 2233 Sv. Ana
Leon Ruhitel, Sv. Ana 6 a, 2233 Sv. Ana


KOMISIJA ZA PRIZNANJA IN NAGRADE

Breda Špindler, Zg. Ščavnica 31, 2233 Sv. Ana
Drago Ruhitel, Kremberk 50, 2233 Sv. Ana
Angela Kirbiš, Lokavec 10, 2233 Sv. Ana
Nataša Dregarič, Sv. Ana 12, 2233 Sv. Ana


ODBOR ZA RAZPOLAGANJE S SREDSTVI POŽARNE TAKSE

Drago Ruhitel, Kremberk 50, 2233 Sv. Ana
Gregor Lasecky, Ledinek 42 a, 2233 Sv. Ana
Karl Škrlec, Lokavec 37, 2233 Sv. Ana


ČLANI SVETA OŠ SVETA ANA

Mirjana Senekovič Nikl, Zg. Ščavnica 57 a, 2233 Sv. Ana
Breda Špindler, Zg. Ščavnica 31, 2233 Sv. Ana
Branko Perko, Dražen vrh 67, 2233 Sv. Ana 


UREDNIŠKI ODBOR ANINIH NOVIC

Kapl Viktor, Dražen vrh 57, 2233 Sv. Ana
Kokol Dušan, Froleh 3, 2233 Sv. Ana
Simona Bračko, Zg.Ščavnica 124, 2233 Sv. Ana
Ruhitel Franc, Zg.Ročica 17, 2233 Sv. Ana
Berič Natalija, Sp. Bačkova 50, 2233 Sv. Ana
Vrbnjak Majda, Zg.Ročica 22, 2233 Sv. Ana
Zemljič Danica, Žice 17, 2233 Sv. Ana
Kaučič Karmen, Froleh 18, 2233 Sv. Ana


SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU

Bauman Milan, Sv. Ana 37, 2233 Sv. Ana
Vrbnjak Majda, Zg. Ročica 22, 2233 Sv. Ana
Špindler Otmar, Lokavec 35, 2233 Sv. Ana
Žilavec Branko, Žice 25, 2233 Sv. Ana
Kaloh Boštjan - PP Lenart      
Anita Rojko - Občina Sveta Ana

Spletna stran Občine Sveta Ana uporablja piškotke zaradi boljšega delovanja in zagotavljanja storitev spletne strani. Več o piškotkih