Skok na vsebino

TRAJNOSTNA E-MOBILNOST

Akronim:        TRAJNOSTNA E-MOBILNOST

Sklad:              EKSRP

Vodilni partner – nosilec operacije: RASG d.o.o.

Partnerji: DRUŠTVO ZA RAZVOJ PODEŽELJA OVTAR SLOVENSKIH GORIC, OBČINA BENEDIKT, OBČINA CERKVENJAK, OBČINA DUPLEK, OBČINA LENART, OBČINA PESNICA, OBČINA SV. ANA, OBČINA SV. TROJICA V SLOV. G., OBČINA SV. ANDRAŽ V SLOV. G., OBČINA SV. JURIJ V SLOV. G., OBČINA ŠENTILJ

Vrednost operacije: 121.477,24 EUR

Vrednost sofinanciranja: 87.630,39 EUR

Trajanje operacije: 7 mesecev (od 1. julij 2023 – 31.1.2024)

Predviden operacije: Zaključek januar 2024

Namen operacije

Na področju Slovenskih goric je bilo v zadnjih letih zgrajenih veliko novih kolesarskih povezav, vendar če želimo v naše kraje privabiti več kolesarskega turizma, ki je ena izmed najbolj trajnostnih oblik športne, rekreacijske in turistične dejavnosti, moramo zagotoviti celostno kolesarsko ponudbo v regiji.

Ker pa kolesarski turist v veliki meri uporablja izdelke in storitve lokalnih ponudnikov, moramo aktivirati lokalne ponudnike, da dopolnijo svojo ponudbo s storitvami in promocijskim gradivom, ki jih kolesarji potrebujejo:

 • izposojo koles in električnih koles,
 • zadostno število servisno polnilnih postaj e-koles po občinah LAS Ovtar Slovenskih goric,
 • prostor za varno hrambo koles, 
 • lokalnega vodiča, ki jih lahko popelje na kolesarski izlet ali trening,
 • zemljevide lokalnega področja, s pomočjo katerih se sami podajo na kolesarske poti v bližini,
 • informacije o kulinarični ponudbi ter o kulturnih in zgodovinskih znamenitostih.
  • Da bi turisti lahko brezskrbno uporabljali e-kolesa, morajo vedeti, kje je možnost servisiranja in polnjenja e-koles, ustrezna predstavitev in dostopnost vseh za njih pomembnih informacij pa mora biti zagotovljena tudi na spletu.
  • Zaradi občutka varnosti je pomembno, da ima regija na voljo različne ponudbene pakete. Tudi če se turisti za pakete ne odločijo, le-ti dajo potreben občutek varnosti in organiziranosti.

Z dobro ponudbo za kolesarski turizem, ki beleži izjemno rast in tako predstavlja dragocen trg, bi na področju občin LAS Ovtar Slovenskih goric prispevali k razvoju podeželja in tudi k aktivnemu vključevanju lokalnega prebivalstva.

Ker je promet eden največjih onesnaževalcev okolja, želimo z operacijo spodbujati električno mobilnost, ki je del družbeno odgovornega, trajnostnega razvoja mest, podeželskih regij in turizma ter ozaveščati prebivalstvo o tem, kako promet onesnažuje naš planet ter spodbuditi spremembe potovalnih navad občanov.

Za spremembe potovalnih navad občanov si je treba prizadevati vztrajno in kontinuirano, zato je smiselno nizati različne akcije in projekte, ki vsak po svoje naslavljajo občane in jih opominjajo, da je promet sektor z najhitreje rastočimi izpusti CO2, ki ogroža naš planet.

Aktivnosti v operaciji

 • Nabava opreme za celovito kolesarsko ponudbo: 24 polnilnih postaj za e-kolesa, 10 električnih koles, 2 solarni pametni klopi.
 • Aktivacija lokalnih ponudnikov za zagotovitev celostne kolesarske ponudbe na področju LAS Ovtar Slovenskih goric                                                                              
 • Delavnica Varna vožnja kolesarjev z najemom spretnostnega poligona za kolesarje. Na prvem, teoretičnem delu, bodo predstavljene osnovne informacije o površinah, ki jih lahko uporabljajo kolesarji in drugi uporabniki mikromobilnosti, spoznali bomo tudi najpogostejše kršitve in najpogostejše vzroke nesreč kolesarjev. Govorili bomo o sobivanju z drugimi udeleženci v prometu, o tem, kako ravnati samozaščitniško in o prednostih in specifikah električnih koles.

Sledi praktični del, na katerem bodo občani lahko preizkusili svoje spretnosti na spretnostnem poligonu za kolesarje, preizkusili električno kolo in polnilnice e-koles.

 • Delavnica Promocijska kampanja za spodbujanje kolesarjenja za 9. razrede osnovne šole

Delavnica je sestavljena iz teoretičnega dela, ki poteka v šolski avli in praktičnega dela, ki bo izveden na šolskem dvorišču. Pri teoretičnem delu bodo s pomočjo kratkih filmčkov in digitalnih spletnih orodij na zanimiv način prikazana načela varne vožnje s kolesom. Predstavljeni bodo osnovni deli kolesa in glavnih komponent ter njihovega rednega servisiranja z orodjem. Otroci bodo seznanjeni s specifikami delovanje električnega kolesa, vzdrževanja, uporabe, maksimalne vzdržljivosti komponent in optimiziranja vožnje glede na teren, zunanjo temperaturo, razdaljo in porabo. Pri praktičnem delu bodo učenci testirali e-kolesa in e-polnilnice, se preizkusili na poligonu in spoznali hitre nasvete za bolj optimalno vožnjo po razgibanih terenih. Namen je povečanje števila učencev, ki kolesarijo v šolo ter vzpostavitev kulture kolesarjenja pri mladih.

 • Kolesarske rajže po Slovenskih goricah (vodeni kolesarski izleti) po različno poimenovanih trasah (Kolesarske rajže bodo potekale po različnih občinah Slovenskih goric in bodo glede na traso tudi različno poimenovane).
 • Izdelava promocijskih zloženk in nalepk (izdelava zemljevida Slovenskih goric z različno poimenovanimi tematskimi kolesarskimi potmi, lokacijami polnilnic e-koles in izposojevalnicami navadnih koles in električnih koles)
 • Nakup drobnega promocijskega materiala (Odsevni trakovi in čezglavni odsevni jopiči za povečanje vidljivosti in s tem varnega kolesarjenja)
 • Promocija in informiranje javnosti
 • Vodenje in koordinacija projekta

Predvideni učinki operacije

se bodo odražali pri nadaljnjemu razvoju in dvigu prepoznavnosti LAS Ovtar Slovenskih goric, saj bo regija s celostno kolesarsko ponudbo atraktivnejša za kolesarske turiste, z električnimi kolesi jim bo omogočen dostop do vinotočev, turističnih kmetij, kulturne in naravne dediščine. Območje bo naredilo pomemben korak k statusu turistične destinacije, zato je pričakovati večji obisk domačih in tujih turistov, predvsem ljubiteljev kolesarjenja.

Z boljšo kolesarsko infrastrukturo in dodatnimi spodbudami za kolesarjenje se bo izboljšala mobilnost starejših, žensk, otrok, skupin z nižjimi prihodki in invalidov; s spodbujanjem električne mobilnosti bomo pripomogli k zmanjševanju hrupa in CO2 izpustov v okolje; občani bodo aktivirani k zdravemu načinu življenja in trajnostni mobilnosti, saj z vožnjo s kolesom zmanjšujemo stroške prevoza, skrbimo za zdravje in smo okolju prijazni.

Neposreden rezultat aktivnosti se bo s spodbujanjem električne mobilnosti kazal v zmanjševanju hrupa in CO2 izpustov v okolje. S projektom bomo tudi prispevali k reševanju aktualnega problema nizke prepoznavnosti območja Slovenskih goric ter njene lokalne ponudbe v navezavi z razvojem v turizmu.

Cilj operacije:

-          Zagotoviti celostno kolesarsko ponudbo v regiji, vzpostavljene bodo nove, kolesarjem prijazne storitve s strani lokalnih turističnih ponudnikov.

-          izboljšati opremljenost območij s kolesarsko ponudbo in storitvami za kolesarje,

-          porast kolesarskega turizma in s tem dodatni zaslužek lokalnemu gospodarstvu ter prepoznavnost in razvoj regije,

-          izboljšati možnosti za razvoj podjetništva in turizma na podeželju,

-          spodbujati in razvijati trajnostni turizem in trajnostno mobilnost,

-          ozaveščati javnost o pomenu trajnostne mobilnosti,

-          za domačine, obiskovalce in turiste dopolnjena rekreacijska infrastruktura ter vzpostavljene nove lokacije izposoje električnih koles;

-          razvoj novih turističnih proizvodov,

-          v urbanih prostorih zagotoviti dostop do energije in omrežja z novimi produkti in novimi pristopi,

-          povezava z ranljivimi skupinami preko organizacij dogodkov, v sklopu katerih se jih bo spodbujalo k varni uporabi koles ter jih osveščalo o pomenu kulture kolesarstva in trajnostne mobilnosti,

lokalno prebivalstvo bo imelo koristi z vidika manjše onesnaženosti okolja, saj bo operacija spodbujala trajnostno mobilnost in zeleni turizem, imeli bodo tudi dobro urejene kolesarske poti in kolesarsko ponudbo v svojem kraju.

Prispevek k uresničevanju REZULTATOV za doseganje ciljev Strategije lokalnega razvoja – SLR:

Cilj C1: Varovati okolje, ohranitev naravnih vrednot in kulturne dediščine

Ukrep 4: Aktivnosti in infrastruktura za spodbujanje rabe obnovljivih virov energije in okolju prijaznih oblik transporta, podpora za razvoj tržnih in turističnih dejavnosti (prosti čas, razvoj kulturnih dejavnosti, tehniška dediščina, spodbujanje aktivnega življenjskega sloga)

 Dodatne informacije:

https://www.program-podezelja.si/sl/

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl

1prd

Spletna portal Občine Sveta Ana uporablja samo NUJNE piškotke, ki so potrebni za delovanje spletne strani. Več o piškotkih