Park generacij Sveta Ana - 1.faza

POVZETEK PROJEKTA:

Naziv operacije: Medgeneracijski park Sveta Ana
Akronim operacije: Park Generacij Sveta Ana
Vlagatelj/nosilec operacije: Občina Sveta Ana
Ostali partnerji v operaciji: Društvo upokojencev Sveta Ana
Celotna vrednost operacije (z DDV): 93.060,20 EUR
Predviden znesek sofinanciranja iz sredstev EKSRP (84%) : 39.942,10 EUR
Tematsko področje: Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin
Strateški cilj: D1: Krepitev integralnih rešitev socialne in medgeneracijske vključenosti ter varovanje zdravja
Ukrep: U5: Oblikovanje in izvajanje mreže storitev za ranljive ciljne skupine – povečanje kakovosti življenja, aktivno staranje ter zmanjšanje tveganja socialne izključenosti ter podpora zdravega načina življenja in medgeneracijskega sodelovanja
Trajanje operacije: 16 mesecev
Predviden zaključek operacije: Maj 2020

Z izvedbo operacije Medgeneracijski park Sveta Ana nadaljujemo z urejanjem prostora pod OŠ Sveta Ana. Prostor se smotrno uredi z najmanjšim možnim posegom v prostor in ostalo krajino, pri tem ohranjamo tipično podobo kraja. Park postane prostor za druženje, igro, rekreacijo in šport, primeren za vse starostne skupine.

Na omenjenem območju oz. območju LAS ni tovrstnih prostorov za medgeneracijska druženja in za izvajanje najrazličnejših družbenih aktivnosti na prostem in v sožitju z  naravo.

Cilji
Glavni cilji investicije so: večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin ter krepitev integralnih rešitev socialnih in medgeneracijskih vključenosti ter varovanje zdravja. Z operacijo se oblikuje in izvaja mreža storitev za ranljive ciljne skupine, povečuje se kakovost življenja. Starejšim prebivalcem se s tem nudi aktivno staranje ter zmanjšujejo tveganja socialne izključenosti. Z operacijo se daje podpora zdravemu načinu življenja in medgeneracijskemu sodelovanju.

Aktivnosti
-    Ureditev medgeneracijskega parka prostora v neto površini cca. 750 m2
-    Spodbujanje aktivnega življenjskega sloga
-    Izvajanje storitev za ranljive ciljne skupine
-    Povečanje kakovosti življenja
-    Podpora zdravemu načinu življenja

Ciljne skupine
Ciljne skupine so vsi občani Občine Sveta Ana in prebivalstvo z območja LAS Ovtar Slovenskih goric, posebej vsa društva. Prostor bo namenjen vsem oblikam medgeneracijskega druženja.

Kazalnik rezultata
-    Eno delovno mesto – koordinator vsebin
-    Tri delavnice o pravilni uporabi fitness naprav
-    Ena delavnica o pomenu vadbe v zrelejši dobi ter o pomenu športne aktivnosti
-    Medgeneracijske športne igre (2) – medgeneracijsko sodelovanje

Vabila na delavnice:

Vabilo delavnice v šprtnem parku.pdf

Dodatne informacije:

Program razvoja podeželjaProgram razvoja podeželja
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja

1prd

Spletna portal Občine Sveta Ana uporablja samo NUJNE piškotke, ki so potrebni za delovanje spletne strani. Več o piškotkih