MINIATURNA VASICA V PARKU GENERACIJ SVETA ANA

Naziv operacije: Miniaturna vasica v Parku generacij Sveta Ana

Akronim operacije: Miniaturna vasica

Nosilec operacije: Občina Sveta Ana

Partnerji v operaciji: Franc Ruhitel – nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji in Mladinski kulturni klub Kulturna zadruga Sveta Ana

Vrednost celotne operacije (z DDV): 86.274,62 EUR

Predividen znesek sofinaciranja iz sredstev EKSRP: 39.999,19 EUR

Tematsko področje: Razvoj osnovnih sredstev

Strateški cilj:  B1: Zagon in diverzifikacija dejavnosti za tržne podjeme

Ukrep: U3: Podpora aktivnostim za razvoj tržnih in turističnih dejavnosti (prosti čas, razvoj kulturnih dejavnosti, tehniška dediščina, spodbujanje aktivnega življenjskega sloga)

Trajanje operacije: 18 mesecev

Predviden zaključek operacije: September 2022

Kratek opis operacije: Z izvedbo operacije Miniaturna vasica v parku generacij Sveta Ana nadaljujemo s faznim urejanjem prostora pod Osnovno šolo Sveta Ana. Park postane prostor za druženje, igro, rekreacijo in šport ter spoznavanje lokalne ponudbe za vse starostne in tudi ranljive skupine. Lesena vasica – miniaturna vas prezentira značilnosti podeželskega okolja. Predstavljene bodo značilne vaške stavbe in stavbe s promocijo lokalne turistične ponudbe (cerkev, gasilski dom, kovačija, ohranjena stavbna dediščina, kmetija, zelišča…).

 CILJI OPERACIJE:

  • Povečanje št. ponudnikov povezanih v mreženje Ovtarjeva ponudba,
  • Obogatitev turistične destinacije in dejavnosti z novo vsebino in ponudbo v kraju,
  • Izvajanje medgeneracijskih druženj, vključevanje ranljivih skupin (delavnice, dogodki),
  • Povečanje kakovosti življenja v kraju, na območju LAS ter Slovenskih goric
  • Spodbujanje zdravega načina življenja, bivanja v in z naravo…

 GLAVNE AKTIVNOSTI:

  • Postavitev miniaturne vasice
  • Izvedba treh delavnic (ekološka učna delavnica za otroke, »Prite k nam na taverh«, »Anina paletka«
  • Izdelava promocijske zloženke
  • Nakup lesenih statev za prikazovanje starega kmečkega običaja pri izvedbi delavnic.

Gre za aktivnosti za trajnostni razvoj turizma in turističnih dejavnosti, nove vsebine za učenje, nove metode učenja, osveščanje o kulturni dediščini, pravilni rabi naravnih vrednot, medgeneracijsko druženje, itd..

DELAVNICE:

Vabilo na delavnico - Prite k nam na taverh.pdf

Vabilo na delavnico - Anina paletka 2022.pdf

Vabilo na delavnico - ekološko učna delavnica za otroke.pdf

ZLOŽENKA:

Zlozenka-Miniaturna-vasica.pdf 

DODATNE INFORMACIJE:

Program razvoja podeželja 
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja

1prd

Spletna portal Občine Sveta Ana uporablja samo NUJNE piškotke, ki so potrebni za delovanje spletne strani. Več o piškotkih