Povezava do dokumentov v medobčinskem uradnem vestniku

MUV: http://www.medobcinski.si/

Objave dokumentov v letu 2015

(za podrobnejši ogled objave klikni na posamezni dokument)

ZAP. ŠT. NAZIV OBJAVLJENEGA DOKUMENTA ŠT. MUV
13. Sklep o indeksiranju obračunskih stroškov posameznih vrst komunalne opreme na območju občine Sveta Ana 1/12
143. Odlok spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje občine Sveta Ana 7/252
144. Odlok o rebalansu proračuna občine Sveta Ana za leto 2015 7/258
145. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje občine Sveta Ana 7/259
146. Zaključni račun računa občine Sveta Ana za leto 2014 v občini Sveta Ana 7/260
147. Sklep o imenovanju podžupana v občini Sveta Ana 7/262
148. Spremembe pravilnika o sofinanciranju programov in projektov raznih društev v občini Sveta Ana 7/262
149. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra lokalnega pomena v občini Sveta Ana 7/264
150. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v občini Sveta Ana 7/265
151. Pravilnik o plačah in plačilih za opravljanje funkcije funkcionarjev, plačilih članom delovnih teles, članom drugih organov, komisij in strokovnih organov ter o povračilih stroškov in drugih prejemkih v občini Sveta Ana 7/265
337. Odlok o rebalansu proračuna občine Sveta Ana za leto 2015 19/678
338. Pravilnik o spremembah Pravilnika o upravljanju in načinu oddajanja športnih objektov občine Sveta Ana 19/679
489. Odlok o načinu opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Sveta Ana 26/984
490. Odlok o predmetu in pogojih opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Sveta Ana 26/992
491. Sklep o določitvi cene odvajanja, čiščenja, omrežnine, cene storitve ocene obratovanja male komunalne čistilne naprave do 50 pe, cene storitve črpanja in odvoza fekalij iz greznic, odvoz in prevzem blata iz mkčn, prevzem gošče iz suhih stranišč, čiščenje z odvozom oljnih in maščobnih lovilcev v občini Sveta Ana 26/996
492. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2016 v občini Sveta Ana 26/997

Spletna stran Občine Sveta Ana uporablja piškotke zaradi boljšega delovanja in zagotavljanja storitev spletne strani. Več o piškotkih