2. redna seja

Na podlagi 21. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 39/10  in MUV št. 23/2012) sklicujem 2. redno sejo Občinskega sveta Občine Sveta Ana,
ki bo v sredo, 23. januarja 2019, ob 16. uri,
v prostorih Občine Sveta Ana, Sveta Ana v Slov. gor. 17, sejna soba
.

Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda.

PREDLOG DNEVNEGA REDA:
1.    Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 1. redne seje
2.    Sklep o imenovanju Nadzornega odbora občine Sveta Ana
3.    Sklep o imenovanju stalnih delovnih teles občinskega sveta Občine Sveta Ana
4.    Statut Občine Sveta Ana - prva obravnava
5.    Poslovnik občinskega sveta - prva obravnava
6.    Sklep o višini enkratne denarne pomoči za novorojence v občini Sveta Ana
7.    Sklep o spremembi občinske meje
8.    Pobude in vprašanja

Silvo SLAČEK, dipl. ekon., inž. gr., župan

Gradivo: pdf2.redna seja OS.pdf

Spletna stran Občine Sveta Ana uporablja piškotke zaradi boljšega delovanja in zagotavljanja storitev spletne strani. Več o piškotkih