6. redna seja

Na podlagi 21. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Sveta Ana
(Uradni list RS, št. 39/10 in MUV št. 23/2012)

sklicujem

6. redno sejo Občinskega sveta Občine Sveta Ana,
ki bo v četrtek, 7. novembra 2019, ob 16. uri,
v prostorih Občine Sveta Ana, Sveta Ana v Slov. gor. 17, sejna soba.

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

 1. Ugotovitev sklepčnosti
 2. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 5. redne seje
 3. Potrditev dnevnega reda
 4. Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja z odpadki na območju občin Benedikt, Cerkvenjak, Lenart, Sveta Ana, Sveti Jurij v Slov. goricah, Sveta Trojica v Slov. goricah za leto 2019 in leto 2020
 5. Sklep o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta za projekt: "Modernizacija občinske ceste JP 704 631 Lokavec – Rožengrunt – 1"
 6. Sklep o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta za projekt: "Modernizacija občinske ceste JP 704 281 Žice – Spodnja Ročica"
 7. Sklep o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta za projekt: "Modernizacija občinske ceste JP 704 371 Ledinek – Kraner"
 8. Sklep o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta za projekt: "Modernizacija občinske ceste JP 704 651 Dražen Vrh – Holer – Rožengrunt"
 9. Sklep o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta za projekt: "Modernizacija občinske ceste JP 704 491 Dražen Vrh – Holer"
 10. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o upravljanju in načinu oddajanja športnih objektov Občine Sveta Ana
 11. Odlok o proračunu Občine Sveta Ana za leto 2020 – prva obravnava
 12. Odlok o proračunu Občine Sveta Ana za leto 2021 – prva obravnava
 13. Pobude in vprašanja

Prosim za zanesljivo udeležbo!

Gradivo: 6.redna seja OS

Dodatek k 5 točki: DIIP "Modernizacija občinske ceste JP 704 631 Lokavec – Rožengrunt – 1"

Dodatek k 6 točki: DIIP: "Modernizacija občinske ceste JP 704 281 Žice – Spodnja Ročica"

Dodatek k 7 točki: DIIP: "Modernizacija občinske ceste JP 704 371 Ledinek – Kraner"

Dodatek k 8 točki: DIIP: "Modernizacija občinske ceste JP 704 651 Dražen Vrh – Holer – Rožengrunt"

Dodatek k 9 točki: DIIP: "Modernizacija občinske ceste JP 704 491 Dražen Vrh – Holer"

 

                                                                                             Silvo SLAČEK, dipl. ekon., inž. gr.

                                                                                                                     ŽUPAN

Spletna portal Občine Sveta Ana uporablja samo NUJNE piškotke, ki so potrebni za delovanje spletne strani. Več o piškotkih