Seje OS 2018-2022

18. redna seja Občinskega sveta Občine Sveta Ana

Na podlagi 21. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Sveta Ana (MUV št. 21/2020)

sklicujem

18. redno sejo Občinskega sveta Občine Sveta Ana, ki bo v

sredo, 20. aprila 2022, ob 16. uri,

v prostorih Občine Sveta Ana, Sveta Ana v Slov. gor. 17, sejna soba.

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

  1. Ugotovitev sklepčnosti
  2. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 17. redne seje in 6. dopisne seje
  3. Potrditev dnevnega reda
  4. Pregled varnostne situacije na območju Občine Sveta Ana v letu 2021
  5. Poročilo o delu skupne občinske uprave Maribor za občino Sveta Ana za leto 2021
  6. Zaključni račun za leto 2021
  7. Odlok o rebalansu proračuna Občine Sveta Ana za leto 2022
  8. Letni program športa za leto 2022
  9. Letni program kulture za leto 2022
  10. Pobude in vprašanja

Prosim za zanesljivo udeležbo!

                                                                                                                    Silvo SLAČEK, dipl. ekon., inž. gr.

                                                                                                                                            ŽUPAN

Gradivo:
pdfGradivo 18. redna seja.pdf

Brez naslova

 

 

Spletna portal Občine Sveta Ana uporablja samo NUJNE piškotke, ki so potrebni za delovanje spletne strani. Več o piškotkih