Seje OS 2018-2022

16. redna seja Občinskega sveta Občine Sveta Ana

Na podlagi 21. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Sveta Ana (MUV št. 21/2020) sklicujem

 

16. redno sejo Občinskega sveta Občine Sveta Ana, ki bo v

sredo, 1. decembra 2021, ob 16. uri,

v prostorih Občine Sveta Ana, Sveta Ana v Slov. gor. 17, sejna soba.

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

  1. Ugotovitev sklepčnosti
  2. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 15. redne seje in 4. dopisne seje
  3. Potrditev dnevnega reda
  4. Sklep o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta – DIIP za projekt Zelene Slovenske gorice
  5. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k. o. Krivi Vrh
  6. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k. o. Zg. Ščavnica
  7. Odlok o proračunu občine Sveta Ana za leto 2022 – druga obravnava
  8. Pobude in vprašanja

 

 

Prosim za zanesljivo udeležbo!

                                                                                             Silvo SLAČEK, dipl. ekon., inž. gr.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ŽUPAN

Gradivo:
pdfGradivo_16. redna seja.pdf

 

Brez naslova

Spletna portal Občine Sveta Ana uporablja samo NUJNE piškotke, ki so potrebni za delovanje spletne strani. Več o piškotkih