Seje OS 2018-2022

15. redna seja OS

Na podlagi 21. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Sveta Ana (MUV št. 21/2020)

 

sklicujem

15. redno sejo Občinskega sveta Občine Sveta Ana, ki bo v

sredo, 20. oktobra 2021, ob 16. uri,

v prostorih Občine Sveta Ana, Sveta Ana v Slov. gor. 17, sejna soba.

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

  1. Ugotovitev sklepčnosti
  2. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 14. redne seje
  3. Potrditev dnevnega reda
  4. Odlok o javnem redu in miru na območju Občine Sveta Ana – skrajšan postopek
  5. Odlok o rebalansu proračuna občine Sveta Ana za leto 2021
  6. Odlok o proračunu občine Sveta Ana za leto 2022 – prva obravnava
  7. Pobude in vprašanja

Prosim za zanesljivo udeležbo!

                                                                                                   Silvo SLAČEK, dipl. ekon., inž. gr.

                                                                                                           ŽUPAN

 

 

 

Prosimo vas, da v skladu s priporočili NIJZ upoštevate navodila za zajezitev širjenja korona virusa COVID- 19 oz. da nosite masko, vzdržujete razdaljo in se razkužujete.

 

Gradivo: pdfGradivo_-_15._redna_seja.pdf

Obrazložitev k točki 6: pdfObrazložitev_Proračun_2022.pdf

Spletna portal Občine Sveta Ana uporablja samo NUJNE piškotke, ki so potrebni za delovanje spletne strani. Več o piškotkih