Seje OS 2018-2022

14. redna seja OS

Na podlagi 21. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Sveta Ana (MUV št. 21/2020) sklicujem

14. redno sejo Občinskega sveta Občine Sveta Ana,
ki bo v sredo, 30. junija 2021, ob 16. uri,
v prostorih Občine Sveta Ana, Sveta Ana v Slov. gor. 17, sejna soba.

PREDLOG DNEVNEGA REDA:
 1. Ugotovitev sklepčnosti
 2. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 13. redne seje in 3. dopisne seje
 3. Potrditev dnevnega reda
 4.- 8. Celovita energetska prenova javnih objektov v lasti Občine Sveta Ana:
   - Sklep o potrditvi Ocene upravičenosti izvedbe projekta po modelu javno-zasebnega partnerstva za celovito energetsko prenovo javnih objektov v lasti Občine Podlehnik, Občine Lenart in Občine Sveta Ana
   - Sklep o potrditvi Predinvesticijske zasnove - PIZ za celovito energetsko prenovo javnih v lasti Občine Podlehnik, Občine Lenart in Občine Sveta Ana
   - Sklep o potrditvi Investicijskega programa – IP za celovito energetsko prenovo javnega objekta OŠ Sveta Ana v lasti Občine Sveta Ana.
   - Sklep o potrditvi Investicijskega programa – IP za celovito energetsko prenovo javnih objektov v lasti Občine Podlehnik, Občine Lenart in Občine Sveta Ana
   - Odlok o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projekta energetskega pogodbeništva za energetsko prenovo objektov Občine Podlehnik, Občine Lenart in Občine Sveta Ana
 9. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Javni lekarniški zavod Mariborske lekarne Maribor – druga obravnava
10. Poročilo o izvajanju storitve pomoč na domu v občinah UE Lenart v letu 2020
11. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč na domu
12. Sistemizacija delovnih mest za področje predšolske vzgoje v OŠ Sveta Ana za šolsko leto 2021/2022
13. Sklep o določitvi cen programov vrtca v Občini Sveta Ana
14. Sklepa o soglasju k ceni storitve institucionalnega varstva odraslih oseb  s posebnimi potrebami- namestitev v drugi družini ŠOBER ZDENKA
15. Sklep o soglasju k ceni storitve institucionalnega varstva odraslih oseb  s posebnimi potrebami- namestitev v drugi družini JAVORNIK BOŠTJAN
16. Sklep o soglasju k ceni storitve institucionalnega varstva odraslih oseb  s posebnimi potrebami- namestitev v drugi družini BREZNIK IVAN
17. Sklep o soglasju k ceni storitve institucionalnega varstva odraslih oseb  s posebnimi potrebami- namestitev v drugi družini BRUS ADOLF
18. Sklep o soglasju k ceni storitve institucionalnega varstva odraslih oseb  s posebnimi potrebami- namestitev v drugi družini ZUPANEC ELFRIDA
19. Sklep o soglasju k ceni storitve institucionalnega varstva odraslih oseb  s posebnimi potrebami- namestitev v drugi družini ORNIK KRISTINA
20. Sklep o soglasju k ceni storitve institucionalnega varstva odraslih oseb  s posebnimi potrebami- namestitev v drugi družini ZEMLJIČ TEREZIJA
21. Pobude in vprašanja

Prosim za zanesljivo udeležbo!

Prosimo vas, da v skladu s priporočili NIJZ upoštevate navodila za zajezitev širjenja korona virusa COVID- 19 oz. da nosite masko, vzdržujete razdaljo in se razkužujete.                                                                                            

Silvo SLAČEK, dipl. ekon., inž. gr.

                                                                                                                     ŽUPAN

Gradivo: 14. redna seja OS.pdf

 

 

 

Spletna portal Občine Sveta Ana uporablja samo NUJNE piškotke, ki so potrebni za delovanje spletne strani. Več o piškotkih