Seje OS 2018-2022

13. redna seja OS

Na podlagi 21. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Sveta Ana (MUV št. 21/2020) sklicujem

13. redno sejo Občinskega sveta Občine Sveta Ana, ki bo v

sredo, 5. maja 2021, ob 16. uri,

v prostorih Občine Sveta Ana, Sveta Ana v Slov. gor. 17, sejna soba.

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

  1. Ugotovitev sklepčnosti
  2. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 12. redne seje
  3. Potrditev dnevnega reda
  4. Mnenje lokalne skupnosti o kandidatih za ravnatelja OŠ Sveta Ana
  5. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Javni lekarniški zavod Mariborske lekarne Maribor
  6. Sklep o potrditvi investicijskega programa za projekt: "Dom starejših občanov"
  7. Pobude in vprašanja

Prosim za zanesljivo udeležbo!

Gradivo: 13. redna seja OS.pdf

 

Spletna portal Občine Sveta Ana uporablja samo NUJNE piškotke, ki so potrebni za delovanje spletne strani. Več o piškotkih