Seje OS 2018-2022

12. redna seja OS

Na podlagi 21. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Sveta Ana (MUV št. 21/2020)

sklicujem

12. redno sejo Občinskega sveta Občine Sveta Ana, ki bo v

 sredo, 24. marca 2021, ob 16. uri,

v prostorih Občine Sveta Ana, Sveta Ana v Slov. gor. 17, sejna soba.

 PREDLOG DNEVNEGA REDA:

 1. Ugotovitev sklepčnosti
 2. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 11. redne seje
 3. Potrditev dnevnega reda
 4. Sklep o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta za projekt: "Ureditev razširitve pokopališča Sveta Ana"
 5. Sklep o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta za projekt: "Modernizacija JP 704 152 (Sveta Ana – Ruhitel - Kocbek)"
 6. Sklep o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta za projekt: "Modernizacija JP 704 171 (Zg. Ščavnica - Irgolič)"
 7. Sklep o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta za projekt: "Modernizacija JP 704 411 (Zg. Ščavnica - Slaček)"
 8. Sklep o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta za projekt: "Modernizacija JP 704 561 (Zg. Ščavnica – Masko)"
 9. Sklep o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta za projekt: "Ureditev ulice Gutman)"
 10. Poročilo o delu skupne občinske uprave Maribor za Občino Sveta Ana za leto 2020
 11. Pregled varnostne situacije na območju občine Sveta Ana
 12. Zaključni račun za leto 2020
 13. Odlok o rebalansu proračuna Občine Sveta Ana za leto 2021
 14. Pravilnik dodelitvi proračunskih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Sveta Ana
 15. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k. o. Zg. Ščavnica
 16. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k. o. Rožengrunt
 17. Sklep o podaljšanju veljavnosti Strateško razvojnega dokumenta Občine Sveta Ana
 18. Imenovanje članov Razvojnega sveta regije Podravje v programskem obdobju 2021-2027
 19. Pobude in vprašanja

Gradivo: pdf12. seja OS.pdf

K točki 12: pdfZaključni račun 2020.pdf

Spletna portal Občine Sveta Ana uporablja samo NUJNE piškotke, ki so potrebni za delovanje spletne strani. Več o piškotkih