Skok na vsebino

VELJAVNI PROSTORSKI AKTI OBČINE SVETA ANA

Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Lenart za obdobje 1986-2000 in družbenega plana Občine Lenart za obdobje 1986-1990 za območje Občine Sveta Ana
Uradni list RS št. 29/04, 70/08, 50/10

Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Sveta Ana
Uradni list RS št. 82/06, 14/10  MUV št. 04/1127/11, 27/11, 17/12, 14/137/15, 27/16

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del naselja Sveta Ana v Slovenskih goricah
Uradni list RS št. 39/10, MUV 27/11, 24/12, 16/17

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za poslovno cono v Žicah v Občini Sveta Ana
Uradni list RS št. 95/2010, MUV 22/17

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko naselje Lokavec
Uradni list RS št. 20/12

Odlok o ureditvenem načrtu za del naselja  Sv. Ana v Slov. goricah(velja za območje zazidave Eder k.o. Zg. Ročica)
Ur. list RS št. 38/05, MUV 10/23

Spletna portal Občine Sveta Ana uporablja samo NUJNE piškotke, ki so potrebni za delovanje spletne strani. Več o piškotkih