Koronavirus

Omejitev gibanja med občinami

Vlada je izdala nov Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2. Z odlokom, ki začne veljati v torek, 27. oktobra 2020, se začasno omeji prehajanje med občinami, razen za 13 izjem.

Trinajst izjem za prehajanje med občinami, tudi dostop do trgovin in nujno vzdrževanje groba

Prehajanje med občinami je ob upoštevanju priporočil za posameznike dovoljeno za 13 izjem, in sicer za:

 1. dostop do trgovin ali storitev v drugi občini, če so bližje prebivališču osebe, kot so te trgovine ali storitve v občini prebivališča, ali če jih v občini prebivališča ni,
 2. izvajanje vzdrževalnih del ali sezonskih opravil na zasebnem objektu ali zemljišču za člane istega gospodinjstva,
 3. dostop do izvajanja nalog, povezanih z delovanjem pravosodnih in upravnih organov ter organov pregona,
 4. dostop do tujih diplomatskih in konzularnih predstavništev,
 5. varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore, oziroma zaradi oskrbe ali nege družinskih članov ali če gre za izvajanje starševske skrbi in stikov z otrokom,
 6. opravljanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih dejavnosti,
 7. prihod in odhod na delo ter izvajanje delovnih nalog,
 8. odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje,
 9. dostop do lekarn, zdravstvenih in sanitarnih storitev ter zdraviliškega zdravljenja,
 10. dostop do storitev za nujne primere,
 11. dostop do storitev za osebe s posebnimi potrebami,
 12. potovanja oseb, ki so vstopile v Republiko Slovenijo z namenom tranzita čez ozemlje Republike Slovenije v sosednjo državo ali do svojega prebivališča v Republiki Sloveniji,
 13. nujno vzdrževanje groba, pri čemer mora posameznik izkazati upravičenost z dokazilom o najemu groba ali drugim ustreznim dokazilom.

Uveljavljanje izjem (razen za točko 13, ki velja samo za posameznika) velja tudi za ožje družinske člane (zakonec, zunajzakonski partner, partner iz sklenjene in nesklenjene partnerske zveze in razvezani zakonec in partner, ki mu je s sodno odločbo prisojena preživnina, in njihovi starši, zakonski in nezakonski otrok, posvojenec in otrok, ki je z odločbo pristojnega organa nameščen v družino z namenom posvojitve) in člane skupnega gospodinjstva, kadar potujejo skupaj.

Več na povezavi: https://www.policija.si/medijsko-sredisce/sporocila-za-javnost/sporocila-za-javnost-gpue/106329-novi-odlok-o-zacasni-delni-omejitvi-gibanja-in-zbiranja-od-torka-27-oktobra-2020-prepoveduje-gibanje-med-obcinami

in

https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/omejitve-zbiranja/

 

Vzorec izjave za dokazovanje upravicenosti gibanja izven obcine prebivalisca: Izjava

Spletna portal Občine Sveta Ana uporablja samo NUJNE piškotke, ki so potrebni za delovanje spletne strani. Več o piškotkih