17. redna seja Občinskega sveta Občine Sveta Ana

Na podlagi 21. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Sveta Ana (MUV št. 21/2020)

 

sklicujem

17. redno sejo Občinskega sveta Občine Sveta Ana, ki bo v

sredo, 23. februarja 2022, ob 16. uri,

v prostorih Občine Sveta Ana, Sveta Ana v Slov. gor. 17, sejna soba.

 

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

 1. Ugotovitev sklepčnosti
 2. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 16. redne seje in 5. dopisne seje
 3. Potrditev dnevnega reda
 4. Sklep o potrditvi Strategije razvoja trajnostnega turizma Občine Sveta Ana za obdobje 2022-2025
 5. Sklep o potrditvi elaborata o oblikovanju cene 24 urne dežurne pogrebne službe v Občini Sveta Ana
 6. Sklep o potrditvi cen storitev pogrebne in pokopališke dejavnosti v Občini Sveta Ana
 7. Odlok o ustanovitvi Sveta ustanoviteljic za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v Javnem lekarniškem zavodu Mariborske lekarne Maribor – skrajšan postopek
 8. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o varovanju virov pitne vode
 9. Sklep - Izjava o izvajanju operativnega programa ohranjanja kakovosti zunanjega zraka v Občini Sveta Ana
 10. Poročilo o izvedenih aktivnostih Akcijskega načrta ukrepov za spodbujanje trajnostnega razvoja turizma v destinaciji Občina Sveta Ana
 11. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k. o. Žice
 12. Pobude in vprašanja

 

 

Prosim za zanesljivo udeležbo!

                                                                                             Silvo SLAČEK, dipl. ekon., inž. gr.

                                                                                                                ŽUPAN

Gradivo: Gradivo_17._redna_seja.pdf

Gradivo k točki 4: StrategijaTurizma_SvAna.pdf

Gradivo k točki 8: Odlok_varovanje_pitne_vode.pdf

 

Brez naslova

Aktualno

Zaradi prireditve bo v času od 23. 7. 2022 od 16.00 ure, do 24. 7. 2022 do 16.00 ure POPOLNA ZAPORA državne ceste Žice - Sv. Ana - Zg. Ščavnica v centru Svete Ane, to je med kmetijsko zadrugo in odcepom za Ledinek.

Preberi več...

 Likovna kolonija - 15. Anina paleta Na letošnji 15. Anini paleti je sodelovalo 12 slikarjev: Tomo Vojnovič, Alojz Krevh, Zvonka Pacek, Marijan Gregorc, Igor Dolenc, Stanislav Brodnik, Branko Gajšt, Pavle Ščurk, Nada Jemenšek, Draga Reichenberg, Drago Kopše in Danijel Ferlinc. Slikarji s...

Preberi več...

Pred nedavnim so na seji občinskega sveta Svete Ane v Slovenskih goricah svetniki v polnem številu odločali o prihajajočih podražitvah in predstavili načrte, kot se bodo odvijali v prihodnje. Več v prispevku: https://maribor24.si/lokalno/v-sveti-ani-bo-voda-drazja-a-manj-od-predlaganega

Preberi več...
No More Articles

Spletna portal Občine Sveta Ana uporablja samo NUJNE piškotke, ki so potrebni za delovanje spletne strani. Več o piškotkih