Skok na vsebino

Odbori in komisije OS 2018 - 2022

NADZORNI ODBOR
Feliks Berič, Froleh 18, 2233 Sv. Ana
Milan Rajter, Kremberk 17 a, 2233 Sv. Ana
Gabrijela Konrad, Lokavec 12, 2233 Sv. Ana


KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA

Breda Špindler, Zg. Ščavnica 31, 2233 Sv. Ana
Martin Breznik, Rožengrunt 1 a, 2233 Sv. Ana
Dušan Kokol, Froleh 18, 2233 Sv. Ana


STATUTARNO PRAVNA KOMISIJA

Martin Breznik, Rožengrunt 1 a, 2233 Sv. Ana
Viktor Kapl, Dražen Vrh 56, 2233 Sv. Ana
Darinka Šnjader, Kremberk 36 a, 2233 Sv. Ana


ODBOR ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Bernarda Potočnik, Sv. Ana 8, 2233 Sv. Ana
Dušan Kokol, Froleh 18, 2233 Sv. Ana
Katica Bauman, Krivi Vrh 11, 2233 Sv. Ana
Ivanka Zemljič, Rožengrunt 40, 2233 Sv. Ana


ODBOR ZA GOSPODARSTVO, KMETIJSTVO IN TURIZEM

Silvo Nikl, Zg. Ščavnica 1, 2233 Sv. Ana
Roman Režonja, Žice 54, 2233 Sv. Ana
Matej Jerič, Rožengrunt 37, 2233 Sv. Ana
Marjan Kramberger, Sv. Ana 16, 2233 Sv. Ana


ODBOR ZA OKOLJE, PROSTOR IN INFRASTRUKTURO

Viktor Kapl, Dražen Vrh 56, 2233 Sv. Ana
Karl Škrlec, Lokavec 37, 2233 Sv. Ana
Janez Brancelj, Zg. Ščavnica 19, 2233 Sv. Ana
Franc Bruher, Dražen Vrh 46, 2233 Sv. Ana


KOMISIJA ZA PRIZNANJA IN NAGRADE

Breda Špindler, Zg. Ščavnica 31, 2233 Sv. Ana
Drago Ruhitel, Kremberk 50, 2233 Sv. Ana
Angela Kirbiš, Lokavec 10, 2233 Sv. Ana
Nataša Dregarič, Sv. Ana 12, 2233 Sv. Ana


ODBOR ZA RAZPOLAGANJE S SREDSTVI POŽARNE TAKSE
Drago Ruhitel, Kremberk 50, 2233 Sv. Ana
Karl Škrlec, Lokavec 37, 2233 Sv. Ana
Gregor Bauman, Krivi Vrh 11, 2233 Sv. Ana


ČLANI SVETA OŠ SVETA ANA

Mirjana Senekovič Nikl, Zg. Ščavnica 57 a, 2233 Sv. Ana
Suzana Rejak Breznik, Rožengrunt 1 a, 2233 Sv. Ana
Petra Golob, Žice 15 b, 2233 Sv. Ana


SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU

Bauman Milan, Sv. Ana 37, 2233 Sv. Ana
Predstavnik/ca OŠ Sveta Ana
Špindler Otmar, Lokavec 35, 2233 Sv. Ana
Žilavec Branko, Žice 25, 2233 Sv. Ana
Kaloh Boštjan - PP Lenart      
Anita Rojko - Občina Sveta Ana

Spletna portal Občine Sveta Ana uporablja samo NUJNE piškotke, ki so potrebni za delovanje spletne strani. Več o piškotkih