Skok na vsebino

Krajevna organizacija rdečega križa Lokavec

Naslov: Lokavec 37, 2233 Sveta Ana
Predsednik: Karl Škrlec
Kontakt: 041 374 298


KRAJEVNA ORGANIZACIJA RDEČEGA KRIŽA - KORK

V KORK Lokavec je veliko krvodajalcev. Vsako leto organizirajo dva odvzema krvi. Skrbijo tudi za podmladek.  Ponekod je v družinah tradicija, da so skoraj vsi člani med krvodajalci. Organizacija je aktivna tudi na drugih področjih, saj kraja Lokavec in Rožengrunt čutita utrip medsebojne povezanosti, zadnja leta tudi s pomočjo humanih akcij, ki izražajo naklonjenost medsebojni pomoči.


NEKAJ SPLOŠNIH INFORMACIJ O ZGODOVINI RDEČEGA KRIŽA

V eni izmed brošur, ki jih je izdal Rdeči križ Slovenije, je zapisano: »Smo, ker nas potrebuje na tisoče ljudi…« Pod tem humanim geslom deluje tudi organizacija Rdečega križa Sveta Ana in Lokavec. Skozi obdobje aktivnega delovanja se je spreminjal naziv društva, toda temeljna načela: humanost, nepristranskost, nevtralnost, neodvisnost, prostovoljnost, enotnost in univerzalnost se ne spreminjajo. Sedem osnovnih načel je bilo poudarjenih, ko je RK leta 2006 obeležil 140-letnico svojega delovanja v Sloveniji. Zgodovina Rdečega križa sega že v leto 1863. Takrat se je Avstro-Ogrska, pod katero je spadalo slovensko ozemlje, pridružila 16 državam, ki so v Ženevi ustanovile Mednarodni odbor Rdečega križa.

RDEČI KRIŽ V LOKAVCU

Organizacija je bila neuradno ustanovljena leta 1945. Pričela je delovati pod okriljem RK Gornja Radgona. Prva predsednica je bila Terezija Srečeč. Uradna ustanovitev je bila 31. januarja 1947. Ustanovni člani so bili Ivan Plaznik – predsednik, Anton Tekavc - namestnik predsednika, Terezija Štaus – blagajničarka, Antonija Levstik – tajnica, Mirko Vogrin, Martin Kovač - nadzorni odbor. Antonija Levstik je bila delegatka v plenumu okrajnega Rdečega križa Slovenije. Leta 1962 je bilo izvoljeno novo vodstvo. Pridobivali so nove člane. Med njimi je funkcijo predsednice zasedla Ana Ješinski. Ostali člani odbora so nadaljevali svoj mandat do leta 1970. Naslednjih devet let so znova prišli novi člani, med katerimi je bil Jože Litrop izvoljen za predsednika in tajnika. Med letoma 1979 in 1984 je predsedovala Leopoldina Matjašič. Letu 1984 se je iz Krajevne enote RK preimenovala v Krajevno organizacijo RKS. Istega leta je njen predsednik postal Janko Emeršič. Zaradi njegove bolezni je odbor deloval samo nekaj mesecev, predsedovanje pa je prevzela Jožica Srčič, ki je RK Lokavec vodila do leta 1998. Naslednjih deset let je bil predsednik Karl Škrlec. Leta 2008 je bilo izvoljeno novo vodstvo na čelu z Matejem Krancelbinderjem. Od leta 2012 dalje je vodenje KORK Lokavec ponovno prevzel Karl Škrlec.

Spletna portal Občine Sveta Ana uporablja samo NUJNE piškotke, ki so potrebni za delovanje spletne strani. Več o piškotkih