Skok na vsebino

Odbori in komisije OS 2022 - 2024

NADZORNI ODBOR

Gabrijela Konrad, predsednica
Lucija Trojner
Milan Rajter


KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA

Viktor Kapl, predsednik
Valentina Ornik
Špela Čeh


STATUTARNO PRAVNA KOMISIJA

Valentina Ornik, predsednica
David Roškarič
mag. Nataša Ciraj


ODBOR ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Karina Lorenčič, predsednica
Jernej Polanec
Bernarda Potočnik
Urban Kolman


ODBOR ZA GOSPODARSTVO, KMETIJSTVO IN TURIZEM

David Roškarič, predsednik
Silvo Nikl
Tadeja Mihelič
Marjan Kramberger


ODBOR ZA OKOLJE, PROSTOR IN INFRASTRUKTURO

Viktor Kapl, predsednik
Karl Škrlec
Urban Rajter
Bernard Škamlec


KOMISIJA ZA PRIZNANJA IN NAGRADE

Breda Špindler, predsednica
Karina Lorenčič
Feliks Berič
Angela Kirbiš


ODBOR ZA RAZPOLAGANJE S SREDSTVI POŽARNE TAKSE

Drago Ruhitel, predsednik
Karl Škrlec
Gregor Bauman


ČLANI SVETA OŠ SVETA ANA

Breda Špindler, predsednica
Dušan Kokol
Petra Golob


SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU

Bauman Milan, predsednik
Predstavnik/ca OŠ Sveta Ana
Špindler Otmar
Žilavec Branko
Kaloh Boštjan 
Anita Rojko

Spletna portal Občine Sveta Ana uporablja samo NUJNE piškotke, ki so potrebni za delovanje spletne strani. Več o piškotkih