Skok na vsebino

Seje OS 2018-2022

20. redna seja Občinskega sveta Občine Sveta Ana

Številka: 03202-1/2018                                                                    

Datum: 12. 10. 2022

 

Na podlagi 21. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Sveta Ana (MUV št. 21/2020)

sklicujem

20. redno sejo Občinskega sveta Občine Sveta Ana, ki bo v

sredo, 19. oktobra 2022, ob 16. uri,

v prostorih Občine Sveta Ana, Sveta Ana v Slov. gor. 17, sejna soba.

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

 1. Ugotovitev sklepčnosti
 2. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 19. redne seje
 3. Potrditev dnevnega reda
 4. Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Sveta Ana – prva obravnava
 5. Predlog sistemizacije delovnih mest za področje predšolske vzgoje v Osnovni šoli Sveta Ana za šolsko leto 2022/2023
 6. Odlok o rebalansu proračuna Občine Sveta Ana za leto 2022
 7. Odlok o proračunu Občine Sveta na za leto 2023 – prva obravnava
 8. Volitve predstavnikov v volilno telo za volitve člana Državnega sveta in za določitev kandidata za člana Državnega sveta
 9. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v občini Sveta Ana
 10. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. Krivi Vrh
 11. Pobude in vprašanja

Prosim za zanesljivo udeležbo!

                                                                                              Silvo SLAČEK, dipl. ekon., inž. gr.

                                                                                               župan

 

GRADIVO:

pdfGradivo_20_redna_seja.pdf

 

ikona2021

Spletna portal Občine Sveta Ana uporablja samo NUJNE piškotke, ki so potrebni za delovanje spletne strani. Več o piškotkih