Skok na vsebino

8. REDNA SEJA OS SVETA ANA

 Logo doc  
   

OBČINA SVETA ANA

Občinski svet

Številka: 032-1/2022

Datum: 20. 3. 2024

 

Na podlagi 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Sveta Ana (MUV, št. 21/2020)

sklicujem

8. redno sejo Občinskega sveta Občine Sveta Ana,

ki bo:

v sredo, 27. marca 2024 ob 16. uri,

v prostorih Občine Sveta Ana, Sveta Ana v Slov. goricah 17, sejna soba.

Predlog dnevnega reda:

 1. Ugotovitev sklepčnosti.
 2. Pregled in potrditev zapisnika in sprejetih sklepov 7. redne seje.
 3. Potrditev dnevnega reda.
 4. Pregled varnostne situacije na območju Občine Sveta Ana za leto 2023.
 5. Poročilo o izvajanju občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja z odpadki na območju Občine Sveta Ana za leto 2023.
 6. Poročilo o izvajanju storitve Pomoč na domu na območju Občine Sveta Ana v letu 2023.
 7. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Sveta Ana.
 8. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v zdravstveni dejavnosti na primarni ravni na področju programa zobozdravstva.
 9. Sklep o spremembi Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Sveta Ana.
 10. Sklep o določitvi cen programov vrtca v Občini Sveta Ana.
 11. Sklep o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta »Celovita oskrba s pitno vodo v severovzhodni Sloveniji – varovanje vodnih virov«.
 12. Sklep o potrditvi novelacije Investicijskega programa za projekt: »Gradnja enote doma Danice Vogrinec Maribor – Sveta Ana«.
 13. Sklep o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega programa za izgradnjo sončnih elektrarn na OŠ Sveta Ana in Lokavec.
 14. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k. o. Zgornja Ročica.
 15. Sklep o dopolnitvi Pravilnika o uporabi prireditvenih prostorov v Občini Sveta Ana.
 16. Letni program kulture v Občini Sveta Ana za leto 2024.
 17. Letni program športa v Občini Sveta Ana za leto 2024.
 18. Pobude in vprašanja.

Vljudno vabljeni!

                                                                                   Martin BREZNIK, univ. dipl. prav., dipl. ekon.,

                                                                                                               župan

GRADIVO:

pdfGradivo_8. redna seja.pdf

K točki 9:

pdfčistopis_koncesija_zobozdravstvo.pdf

K točki 13:

Izgradnja samooskrbne sončne elektrarne SNFE Sveta Ana:

pdfDIIP_SFNE_OŠ_Sveta_Ana.pdf

Izgradnja samooskrbne sončne elektrarne SNFE Lokavec:

 pdfDIIP_SFNE_OŠ_Lokavec.pdf

 

 

Aktualno

Preberi več...

  Javni razpis za izbor in sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Občini Sveta Ana v letu 2024 JAVNI_RAZPIS_ZA_IZBOR_IN_SOFINANCIRANJE_IZVAJALCEV_LETNEGA_PROGRAMA_ŠPORTA_V_OBČINI_SVETA_ANA_V_LETU_2024.pdf RAZPISNA_DOKUMENTACIJA_Šport_2024.docx   Javni razpis za sof...

Preberi več...

Preberi več...

 

Preberi več...

        OBČINA SVETA ANA Občinski svet Številka: 032-1/2022 Datum: 20. 3. 2024   Na podlagi 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Sveta Ana (MUV, št. 21/2020) sklicujem 8. redno sejo Občinskega sveta Občine Sveta Ana, ki bo: v sredo, ...

Preberi več...
No More Articles

Spletna portal Občine Sveta Ana uporablja samo NUJNE piškotke, ki so potrebni za delovanje spletne strani. Več o piškotkih