7. redna seja

Na podlagi 21. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 39/10  in MUV št. 23/2012)

sklicujem

 

7. redno sejo Občinskega sveta Občine Sveta Ana, ki bo v  sredo, 11. decembra 2019, ob 17. uri,

v prostorih Občine Sveta Ana, Sveta Ana v Slov. gor. 17, sejna soba.

 PREDLOG DNEVNEGA REDA:

  1. Ugotovitev sklepčnosti
  2. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 6. redne seje 
  3. Potrditev dnevnega reda
  4. Odlok o proračunu Občine Sveta Ana za leto 2020 – druga obravnava
  5. Odlok o proračunu Občine Sveta Ana za leto 2021 – druga obravnava
  6. Akcijski načrt ukrepov za spodbujanje trajnostnega razvoja turizma v destinaciji Občini Sveta Ana
  7. Pobude in vprašanja

Prosim za zanesljivo udeležbo!

      Silvo SLAČEK, dipl. ekon., inž. gr., župan

 

Gradivo: 7. redna seja

K 6. točki: Akcijski načrt ukrepov za spodbujanje trajnostnega razvoja turizma v destinaciji Občini Sveta Ana: Akcijski načrt-december 2019

Aktualno

Zaradi prireditve bo v času od 23. 7. 2022 od 16.00 ure, do 24. 7. 2022 do 16.00 ure POPOLNA ZAPORA državne ceste Žice - Sv. Ana - Zg. Ščavnica v centru Svete Ane, to je med kmetijsko zadrugo in odcepom za Ledinek.

Preberi več...

 Likovna kolonija - 15. Anina paleta Na letošnji 15. Anini paleti je sodelovalo 12 slikarjev: Tomo Vojnovič, Alojz Krevh, Zvonka Pacek, Marijan Gregorc, Igor Dolenc, Stanislav Brodnik, Branko Gajšt, Pavle Ščurk, Nada Jemenšek, Draga Reichenberg, Drago Kopše in Danijel Ferlinc. Slikarji s...

Preberi več...

Pred nedavnim so na seji občinskega sveta Svete Ane v Slovenskih goricah svetniki v polnem številu odločali o prihajajočih podražitvah in predstavili načrte, kot se bodo odvijali v prihodnje. Več v prispevku: https://maribor24.si/lokalno/v-sveti-ani-bo-voda-drazja-a-manj-od-predlaganega

Preberi več...
No More Articles

Spletna portal Občine Sveta Ana uporablja samo NUJNE piškotke, ki so potrebni za delovanje spletne strani. Več o piškotkih