7. redna seja

Na podlagi 21. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 39/10  in MUV št. 23/2012)

sklicujem

 

7. redno sejo Občinskega sveta Občine Sveta Ana, ki bo v  sredo, 11. decembra 2019, ob 17. uri,

v prostorih Občine Sveta Ana, Sveta Ana v Slov. gor. 17, sejna soba.

 PREDLOG DNEVNEGA REDA:

  1. Ugotovitev sklepčnosti
  2. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 6. redne seje 
  3. Potrditev dnevnega reda
  4. Odlok o proračunu Občine Sveta Ana za leto 2020 – druga obravnava
  5. Odlok o proračunu Občine Sveta Ana za leto 2021 – druga obravnava
  6. Akcijski načrt ukrepov za spodbujanje trajnostnega razvoja turizma v destinaciji Občini Sveta Ana
  7. Pobude in vprašanja

Prosim za zanesljivo udeležbo!

      Silvo SLAČEK, dipl. ekon., inž. gr., župan

 

Gradivo: 7. redna seja

K 6. točki: Akcijski načrt ukrepov za spodbujanje trajnostnega razvoja turizma v destinaciji Občini Sveta Ana: Akcijski načrt-december 2019

Spletna stran Občine Sveta Ana uporablja piškotke zaradi boljšega delovanja in zagotavljanja storitev spletne strani. Več o piškotkih