NAROČILO MALE VREDNOSTI: DOZIDAVA VRTCA SVETA ANA - JN001692/2020-W01

Razpisna dokumentacija

Ponudba

REKAPITULACIJA.xlsx

Popis del GRADBENA OBRTNIŠKA DELA

Popis del STROJNE INSTALACIJE

Popis del ELEKTRIČNE INSTALACIJE

Popis del ZUNANJA UREDITEV IN KANALIZACIJA

Popis del NN PRIKLJUČEK

Izjava za gospodarski subjekt

IZJAVA ZA GOSPODARSKI SUBJEKT - drugi razlogi

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV GLEDE USTREZNOSTI ZA OPRAVLJANJE POKLICNE DEJAVNOSTI

Pooblastilo

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV GLEDE EKONOMSKEGA IN FINANČNEGA POLOŽAJA

REFERENČNO POTRDILO ZA GOSPODARSKI SUBJEKT

Potrdilo za gospodarski subjekt

REFERENČNO POTRDILO ZA ODGOVORNEGA VODJO DEL

Potrdilo za kadre

IZJAVA O ZAGOTAVLJANJU STROKOVNEGA KADRA IN TEHNIČNE ZMOGLJIVOSTI

IZJAVA GOSPODARSKEGA SUBJEKTA O UVRSTIVI V EVIDENCO POSLOVNIH SUBJEKTOV PO ZintPK

Tehnične specifikacije

Soglasje PODIZVAJALCA

VZOREC menična izjava

Vzorec bančne garancije

Pogodba

Varnostni načrt

PZI - sprememba: PZI sprememba.zip

Vodilna mapa
 
Arhitektura
 
 
 
 
 
Statika
 
 
 
 
 
 
Strojne instalacije
 
 
 
 
 
 
 
Elektro instalacije
PZI_EI_vrtec_Sveta_Ana

Tehnično poročilo
Tehnicno_porocilo_112-2016_PZI_Vrtec_SVETA_ANA

 PGD: PGD vrtec.zip

Arhitektura
1-SITUACIJA.pdf

2_-TLORIS_TEMELJ.pdf

3_-_TLORIS_PRITLIČJA.pdf

4_-_TLORIS_STREHE.pdf

5_-_PREREZ_A-A.pdf

6_-_PREREZ_B-B.pdf

7-PREREZ_C-C.pdf

8-JUŽNA_FASADA.pdf

9-SEVERNA_FASADA.pdf

10-ZAHODNA_FASADA.pdf

sv_ana_MAPA_1_PGD.pdf

Elektro instalacije
1-Situacija-PGD-Model.PDF

2_Tloris_pritličja_-_razsvetljava-Model.PDF

3_Tloris_pritličja_-_moč-Model.PDF

4_Shema_NN-Model.PDF

5_SHEMA_TK-Model.PDF

6_GIP-Model.PDF

7_DIP-Model.PDF

8_Tloris_temeljev_-_ozemljitve-Model.PDF

9_Fasade_objekta_-_strelovod-Model.PDF

Tehnično_Poročilo_vrtec_Sv._Ana.pdf

NN
01-Situacija-PGD-Model.PDF

NN_priključek_04_kV.pdf

Okolje
1.geodetski.pdf

2.situacija.pdf

3.situacija_kanalizacije.pdf

4.prerez_a-a.pdf

5.komunalna_situacija.pdf

Stojne instalacije
02-Tloris_ogrev-PGD.pdf

03-Tloris_prezračev-PGD.pdf

04-Tloris_voda-PGD.pdf

112-2016_Poročilo_PGD_Vrtec_SVETA_ANA.pdf

Vodilna mapa
Vodilna_mapa

PZI: zipPZI vrtec.zip

Arhitektura

1_-_SITUACIA.pdf

2_-TLORIS_TEMELA.pdf

3_-_TLORIS_PRITLIČJA.pdf

4_-_TLORIS_STREHE.pdf

5_-_PREREZ_A-A.pdf

6_-_PREREZ_B-B.pdf

7-PREREZ_C-C.pdf

8-JUŽNA_FASADA.pdf

9-SEVERNA_FASADA.pdf

10-ZAHODNA_FASADA.pdf

11-SHEME_OKEN.pdf

12_-SHEME_VRATA-LES.pdf

13-SHEMA_VZHODNEGA_NADSTREŠKA.pdf

14-SHEMA_SEVERNI_NADSTRESEK.pdf

15-SHEMA_STEKLENEGA_PREDPROSTORA.pdf

16-PODPORNA_STENA.pdf

sv_ana_MAPA_1_PZI.pdf


Elektro instalacije

1-Situacija-PZI_900x310mm

2-TLORIS_PRITL_RAZSVETLJAVA_900x450mm

3_Tloris_pritličja_-_moč_900x450mm

4_Tloris_pritličja_-_požar_900x450mm

5_Tloris_temeljev_-_ozemljitve_900x310mm

6_Fasade_objekta_-_strelovod_600x310mm

7_Shema_NN-Model

8_Enopone_sheme_R-VP_1_od_6

8_Enopone_sheme_R-VP_2_od_6

8_Enopone_sheme_R-VP_3_od_6

8_Enopone_sheme_R-VP_4_od_6

8_Enopone_sheme_R-VP_5_od_6

8_Enopone_sheme_R-VP_6_od_6

9_SHEMA_TK-Model

10_Shema_AJP-Model

11_GIP-Model

12_DIP-Model

Tehnično_Poročilo_vrtec_Sv._Ana

GK
G1

G2

G3

G4

G5

pred_G1_1

pred_G1_2

NN
1-Situacija_PZI_NN

2_Sheme-Model.PDF

NN_priključek_04_kV.pdf

Okolje
1geodetski

2ureditvena_situacija

3situacija_kanalizacije

4.vzd_profil_kanala_s1

5.vzd_kanala_p1

6.vzd_kanala_p

7.karakteristični_prerez

8komunalna_situacija

Stojne instalacije
02-Tloris_ogrev-PZI

03-Tloris_prezračev-PZI

04-Tloris_voda-PZI

112-2016_poročilo-PZI_Vrtec_SVETA_ANA

Vodilna mapa
VM_PZI

 

 

 

Spletna stran Občine Sveta Ana uporablja piškotke zaradi boljšega delovanja in zagotavljanja storitev spletne strani. Več o piškotkih