Javno naročilo male vrednosti: MODERNIZACIJA OBČINSKIH CEST JN003808/2020-W01

pdfRazpisna dokumentacija.pdf

SKLOP 1:

pdfTehnično_poročilo_704281.pdf

xlsxPopis_del_z_predizmerami_704281_maj_2020.xlsx

pdfGradbena_situacija_704_281_List_1.pdf

pdfGradbena_situacija_704_281_List_2.pdf


SKLOP 2:

pdfGradbena_situacija_704_371_List_1.pdf

xlsxPopis_del_z_predizmerami_704371.xlsx

pdfTehnično_poročilo_704371.pdf


 SKLOP 3

pdfGradbena_situacija_704_651_List_1.pdf

xlsxPopis_del_z_predizmerami_704651.xlsx

pdfTehnično_poročilo_704651.pdf


SKLOP 4

pdfGradbena_situacija_704_631_List_1.pdf

pdfGradbena_situacija_704_631_List_2.pdf

xlsxPopis_del_z_predizmerami_704631.xlsx

pdfTehnično_poročilo_704631.pdf


 OBRAZCI

 docxObrazec_2_-_Ponudba.docx

docxObrazec_3_-_Predračun.docx

docxObrazec_4_-_Izjava_za_gospodarski_subjekt.docx

docxObrazec_5_-_IZJAVA_ZA_GOSPODARSKI_SUBJEKT_-_drugi_razlogi.docx

docxObrazec_6_-_Pooblastilo.docx

docxObrazec_7_-_IZJAVA_O_IZPOLNJEVANJU_POGOJEV_GLEDE_USTREZNOSTI_ZA_OPRAVLJANJE_POKLICNE_DEJAVNOSTI.docx

docxObrazec_8_-_IZJAVA_O_IZPOLNJEVANJU_POGOJEV_GLEDE_EKONOMSKEGA_IN_FINANČNEGA_POLOŽAJA.docx

docxObrazec_9_-_REFERENČNO_POTRDILO_ZA_GOSPODARSKI_SUBJEKT.docx

docxObrazec_10_-_Potrdilo_referenčnega_naročnika.docx

docxObrazec_11_-_REFERENČNO_POTRDILO_ZA_ODGOVORNEGA_VODJO_DEL.docx

docxObrazec_12_-_Referenčno_potrdilo_ref._narolnika__za_kadre.docx

docxObrazec_13_-IZJAVA_O_ZAGOTAVLJANJU_STROKOVNEGA_KADRA_IN_TEHNIČNE_ZMOGLJIVOSTI.docx

docxObrazec_14_-_IZJAVA_GOSPODARSKEGA_SUBJEKTA_O_UVRSTIVI_V_EVIDENCO_POSLOVNIH_SUBJEKTOV_PO_ZintPK.docx

docxObrazec_15_-_Tehnične_speficikacije.docx

docxObrazec_16_-_soglasje_podizvajalca.docx

docxObrazec_17_-_Pogodba.docx

docxObrazec_18_-_vzorec_bančne_garancije.docx

docxObrazec_19_-_VZOREC_menična_izjava.docx

Spletna stran Občine Sveta Ana uporablja piškotke zaradi boljšega delovanja in zagotavljanja storitev spletne strani. Več o piškotkih