10. redna seja OS

Na podlagi 21. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 39/10 in MUV št. 23/2012) sklicujem

10. redno sejo Občinskega sveta Občine Sveta Ana, ki bo v

sredo, 9. septembra 2020, ob 16. uri,

v prostorih Občine Sveta Ana, Sveta Ana v Slov. gor. 17, sejna soba.

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

 1. Ugotovitev sklepčnosti
 2. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 9. redne seje
 3. Potrditev dnevnega reda
 4. Sklep o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta za projekt: "Modernizacija občinske ceste JP 704 491 Dražen Vrh - Holer"
 5. Sklep o spremembi sklepa o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta za projekt: "Modernizacija občinske ceste JP 704 281 Žice – Sp. Ročica
 6. Sklep o spremembi sklepa o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta za projekt: "Modernizacija občinske ceste JP 704 371 Ledinek – Kraner
 7. Sklep o spremembi sklepa o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta za projekt: "Modernizacija občinske ceste JP 704 651 Dražen Vrh – Holer - Rožengrunt«
 8. Sklep o spremembi sklepa o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta za projekt: "Modernizacija občinske ceste JP 704 631 Lokavec – Rožengrunt«
 9. Odlok o rebalansu proračuna Občine Sveta Ana za leto 2020
 10. Odlok o spremembi proračuna Občine Sveta Ana za leto 2021
 11. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Sveta Ana
 12. Sklep o ukinitvi javnega dobra k. o. Kremberk
 13. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. Rožengrunt
 14. Predlog sistemizacije delovnih mest za področje predšolske vzgoje v OŠ Sveta Ana za šolsko leto 2020/2021
  Kadrovske zadeve:
 15. Imenovanje predstavnikov ustanovitelja v Svet zavoda OŠ Sveta Ana
 16. Imenovanje nadomestnega člana Statutarno pravne komisije
 17. Pobude in vprašanja

                                                                                             Silvo SLAČEK, dipl. ekon., inž. gr., župn

 

Gradivo: 10.redna seja OS.pdf

Aktualno

Zaradi prireditve bo v času od 23. 7. 2022 od 16.00 ure, do 24. 7. 2022 do 16.00 ure POPOLNA ZAPORA državne ceste Žice - Sv. Ana - Zg. Ščavnica v centru Svete Ane, to je med kmetijsko zadrugo in odcepom za Ledinek.

Preberi več...

 Likovna kolonija - 15. Anina paleta Na letošnji 15. Anini paleti je sodelovalo 12 slikarjev: Tomo Vojnovič, Alojz Krevh, Zvonka Pacek, Marijan Gregorc, Igor Dolenc, Stanislav Brodnik, Branko Gajšt, Pavle Ščurk, Nada Jemenšek, Draga Reichenberg, Drago Kopše in Danijel Ferlinc. Slikarji s...

Preberi več...

Pred nedavnim so na seji občinskega sveta Svete Ane v Slovenskih goricah svetniki v polnem številu odločali o prihajajočih podražitvah in predstavili načrte, kot se bodo odvijali v prihodnje. Več v prispevku: https://maribor24.si/lokalno/v-sveti-ani-bo-voda-drazja-a-manj-od-predlaganega

Preberi več...
No More Articles

Spletna portal Občine Sveta Ana uporablja samo NUJNE piškotke, ki so potrebni za delovanje spletne strani. Več o piškotkih