UDELEŽBA V PRESEJALNEM PROGRAMU SVIT LAHKO REŠI ŽIVLJENJE

Rak je v Sloveniji velik zdravstveni, družbeni in ekonomski problem. Podatki kažejo, da je v Sloveniji rak debelega črevesa in danke med 5 najpogostejšimi raki pri obeh spolih skupaj. Za rakom debelega črevesa in danke povprečno vsako leto zboli več kot 1300 ljudi. S presejalnim Programom Svit zmanjšujemo število na novo zbolelih ljudi, saj lahko z odkritjem in odstranitvijo predrakavih sprememb preprečimo razvoj raka na debelem črevesu in danki. Opuščanje udeležbe v Programu Svit ima lahko resne posledice za zdravje posameznika.

Od leta 2011 v Registru raka republike Slovenije beležijo občuten padec novih primerov raka debelega črevesa in danke. Med vsemi novo odkritimi raki v Sloveniji se je med letom 2007 in 2017 rak debelega črevesa in danke po pogostosti pomaknil z drugega na peto mesto, k čemur pomembno prispeva odstranjevanje predrakavih sprememb na kolonoskopijah v Programu Svit. Prekinitev trenda naraščanja novih primerov raka debelega črevesa in danke ter celo manj novih rakov med vsemi prebivalci Slovenije, ne le med udeleženci presejanja, je ključni cilj presejalnega programa.

Program Svit vključuje moške in ženske v starosti od 50 do 74 let, ki so v program vabljeni po vnaprej določenem načrtu v obdobju dveh let. Sodelovanje v Programu Svit je za tiste prebivalce Slovenije, ki so v ciljni populaciji in imajo urejeno obvezno zdravstveno zavarovanje, brezplačno, saj stroške programa nosi Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.Mnogi, ki imajo zgodnjo obliko te bolezni, se je sploh ne zavedajo, ker se bolezen dolgo razvija brez očitnih bolezenskih znakov. Rak na debelem črevesu in danki se večinoma razvije iz predrakavih sprememb na steni črevesa – polipov. Če polipe odkrijemo in jih odstranimo pravočasno, lahko to obliko raka preprečimo. Bolezen je namreč v začetni fazi povsem ozdravljiva, človek pa ohrani kvaliteto življenja.

Kot osnovno metodo odkrivanja sprememb debelega črevesa in danke v Programu SVIT uporabljamo test na prikrito krvavitev, s katerim se ugotavlja prisotnost krvi v blatu, ki s prostim očesom (še) ni vidna. Po podpisani Izjavi o prostovoljnem sodelovanju, boste na dom prejeli komplet za odvzem vzorcev blata. Oba uporabljena tulca z odvzetima vzorcema boste poslali na že natisnjeni naslov centralnega laboratorija Programa SVIT.Če ja izvid pozitiven, Vas bodo napotili na kolonoskopijo, ki je najzanesljivejša metoda za odkrivanje bolezenskih sprememb na debelem črevesu in danki.

Delovanje Programa Svit v času razglašene epidemije

Program Svit kljub spreminjajoči se epidemiološki situaciji zaradi covid-19, še naprej deluje. Sodelovanje v Programu Svit je varno za vse, ki so v njegovo izvajanje vključeni. Pri vabljenju in oddaji vzorcev blata posamezniki nimajo stika z drugimi osebami. Če je oseba nato vabljena na kolonoskopijo, se pregleda lahko udeleži zgolj, če nima povišane temperature ali znakov okužbe zgornjih dihal. Pri pregledu se uporablja vsa potrebna varovalna oprema.

V letu 2019 je bila odzivnost v zdravstveni regiji Maribor 62,82 %, kar je pod republiškim povprečjem, ki je 65,59 %. Pri tem je bila odzivnost višja pri ženskah (68,27%) kot pri moških (57,09 %). Celo pod regijskim povprečjem izstopa mestna občina Maribor z odzivnostjo, ki znaša samo 60,81 %.

Z udeležbo v Programu Svit naredimo veliko za svoje zdravje in kakovost življenja, obenem pa posredno pripomoremo k vzdržnosti in racionalizaciji stroškov zdravstvenega sistema. Zato vse, ki prejmete vabilo v program, močno spodbujamo, da se nanj tudi odzovete.

O vseh morebitnih spremembah in novostih/dogodkih glede delovanja Programa Svit je na razpolago spletna stran Programa Svit: https://www.program-svit.si/za-uporabnike/aktualno/obvestila-in-dogodki/.

Pripravili:

Milan Stojanović, Marija Hanželj, Aljaž Brlek (NIJZ – Območna enota Maribor)

Aktualno

Pred dnevi je v športni dvorani Osnovne šole Sveta Ana potekal dobrodelni koncert otrok vrtca, učencev ter zaposlenih na matični osnovni šoli na Sveti Ani ter na podružnici v Lokavcu, sodelovali pa so tudi povabljeni gostje. Pred koncertom so pripravili dan odprtih vrat osnovne šole, v okviru kate...

Preberi več...

Obveščamo vas o popolni zapori ceste v Kremberku, od hišne št. 22a do 54 (Vanek - Žugman). Cesta bo zaprta do odprave posledic po neurju. Hvala za razumevanje! 20230518081004.pdf

Preberi več...

Zaradi obilnega deževja se je na območju občine Sveta Ana sprožilo osem plazov v varovalnem pasu cest, beležijo več manjših poškodb na odvodnih kanalih in drugi cestni infrastrukturi, trije objekti so bili poplavljeni (mlin Rožman, avtoservis Vučetić, zasebni stanovanjski objekt), prav tako državna ...

Preberi več...

Pri vsakodnevnih aktivnostih in zadovoljevanju osebnih potreb v gospodinjstvih nastajajo tudi biološko razgradljivi kuhinjski odpadki ter zeleni vrtni odpad, kot so: zelenjavni in sadni odpadki vseh vrst, jajčne lupine, kavna usedlina, filter vrečke, pokvarjeni prehrambeni izdelki, kuhani ostanki hr...

Preberi več...
No More Articles

Spletna portal Občine Sveta Ana uporablja samo NUJNE piškotke, ki so potrebni za delovanje spletne strani. Več o piškotkih