11. redna seja OS

Na podlagi 21. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Sveta Ana (MUV št. 21/2020)

sklicujem

11. redno sejo Občinskega sveta Občine Sveta Ana, ki bo v

sredo, 23. decembra 2020, ob 16. uri,

v prostorih Občine Sveta Ana, Sveta Ana v Slov. gor. 17, sejna soba.

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

  1. Ugotovitev sklepčnosti
  2. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 10. redne seje
  3. Potrditev dnevnega reda
  4. Sklep o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta za projekt: "Doživljajska pot"
  5. Sklep o potrditvi Predinvesticijske zasnove in Investicijskega programa za operacijo Kolesarske povezave na območju ORP Slovenske gorice
  6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Skupne občinske uprave Maribor – skrajšan postopek
  7. Odlok o postopku, pogojih in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Sveta Ana
  8. Sklep o oprostitvi plačila uporabe mrliške vežice
  9. Mnenje k osnutkom pokrajinske zakonodaje
  10. Pobude in vprašanja

Prosim za zanesljivo udeležbo!                          Silvo SLAČEK, župan             

                                                                                        

Gradivo: 11.redna seja OS.pdf

Dodatno gradivo k točki 5:

PIZ-kolesarske povezave ORP Slov. gorice.pdf

IP-kolesarske povezave ORP Slov. gorice.pdf

Obrazložitev.pdf

 

Aktualno

Zaradi prireditve bo v času od 23. 7. 2022 od 16.00 ure, do 24. 7. 2022 do 16.00 ure POPOLNA ZAPORA državne ceste Žice - Sv. Ana - Zg. Ščavnica v centru Svete Ane, to je med kmetijsko zadrugo in odcepom za Ledinek.

Preberi več...

 Likovna kolonija - 15. Anina paleta Na letošnji 15. Anini paleti je sodelovalo 12 slikarjev: Tomo Vojnovič, Alojz Krevh, Zvonka Pacek, Marijan Gregorc, Igor Dolenc, Stanislav Brodnik, Branko Gajšt, Pavle Ščurk, Nada Jemenšek, Draga Reichenberg, Drago Kopše in Danijel Ferlinc. Slikarji s...

Preberi več...

Pred nedavnim so na seji občinskega sveta Svete Ane v Slovenskih goricah svetniki v polnem številu odločali o prihajajočih podražitvah in predstavili načrte, kot se bodo odvijali v prihodnje. Več v prispevku: https://maribor24.si/lokalno/v-sveti-ani-bo-voda-drazja-a-manj-od-predlaganega

Preberi več...
No More Articles

Spletna portal Občine Sveta Ana uporablja samo NUJNE piškotke, ki so potrebni za delovanje spletne strani. Več o piškotkih