Občina Sveta Ana je prejela CERTIFIKAT ZLATI KAMEN

Na sami razglasitvi nagrade Zlati kamen, ki je potekala 12. 2. 2021 so nas opisali kot "majhno občino v Slovenskih goricah, ki je naredila v zadnjem obdobju pravi razvojni preboj. Strateško vodena občina se sistematično usmerja v razvoj trajnostnega turizma in je med tremi najmanjšimi kraji, ki nosijo znak Slovenia Green Destination. Prav prizadevanje, da bi kraj dobil ta znak, je sprožil vrsto infrastrukturnih projektov, zaradi katerih je občina zgledno komunalno urejena. Razvojna dinamika v kraju je očitna: v kratkem obdobju je občina napredovala od enega od najmanj razvitih krajev pri nas do povprečne ravni razvitosti".

Nagrada Zlati kamen se podeljuje razvojno najbolj prodorni občini. Torej tisti, ki zaradi svoje razvojne, v prihodnost in v dobro vseh občanov usmerjene dejavnosti pomeni primer dobre prakse in zgled za ostale.
Proces analize občin poteka v več fazah. Vključuje pregled kvantitativnih kazalnikov, ki so vključeni v indeks ISSO. Sem spadajo vsi javno dostopni podatki (AJPES, proračuni, ipd.). Naslednji korak je kvalitativna analiza občin, kjer razčlenjujejo vrsto »mehkih« dejavnikov od razvitosti strateškega upravljanja občine, prek transparentnosti delovanja uprave do vključenosti občanov v sprejemanje temeljnih odločitev in aktivnosti lokalne skupnosti na različnih področjih, pomembnih za kakovost življenja v kraju. V zadnji fazi se vsebinsko pregleda ključne projekte občine. Ta široka slika, ki zajema zelo različne aspekte, je osnova za selekcijo 12 kandidatov, ki pridejo v ožji izbor.
Pri razvoju metodologije je tesno stal ob strani Strokovni svet Zlati kamen, ki ima odločilno vlogo tudi v procesu izbire zmagovalca. V svetu je več kot deset članov, zastopajo različne stroke, prihajajo pa iz treh slovenskih univerz (Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru in Univerza na Primorskem), ene italijanske (Univerza v Trstu) in iz podjetij. Predsednica Strokovnega sveta je prof. dr. Vesna Mikolič z Znanstveno raziskovalnega središča Koper.

IMG 6507IMG 6611IMG 6645IMG 6654IMG 6658IMG 6661IMG 6241

Podžupan Občine Sveta Ana, Martin Breznik je v imenu Občine Sveta Ana prevzel priznanje Zlati kamen.

Spletna stran Občine Sveta Ana uporablja piškotke zaradi boljšega delovanja in zagotavljanja storitev spletne strani. Več o piškotkih