12. redna seja OS

Na podlagi 21. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Sveta Ana (MUV št. 21/2020)

sklicujem

12. redno sejo Občinskega sveta Občine Sveta Ana, ki bo v

 sredo, 24. marca 2021, ob 16. uri,

v prostorih Občine Sveta Ana, Sveta Ana v Slov. gor. 17, sejna soba.

 PREDLOG DNEVNEGA REDA:

 1. Ugotovitev sklepčnosti
 2. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 11. redne seje
 3. Potrditev dnevnega reda
 4. Sklep o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta za projekt: "Ureditev razširitve pokopališča Sveta Ana"
 5. Sklep o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta za projekt: "Modernizacija JP 704 152 (Sveta Ana – Ruhitel - Kocbek)"
 6. Sklep o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta za projekt: "Modernizacija JP 704 171 (Zg. Ščavnica - Irgolič)"
 7. Sklep o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta za projekt: "Modernizacija JP 704 411 (Zg. Ščavnica - Slaček)"
 8. Sklep o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta za projekt: "Modernizacija JP 704 561 (Zg. Ščavnica – Masko)"
 9. Sklep o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta za projekt: "Ureditev ulice Gutman)"
 10. Poročilo o delu skupne občinske uprave Maribor za Občino Sveta Ana za leto 2020
 11. Pregled varnostne situacije na območju občine Sveta Ana
 12. Zaključni račun za leto 2020
 13. Odlok o rebalansu proračuna Občine Sveta Ana za leto 2021
 14. Pravilnik dodelitvi proračunskih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Sveta Ana
 15. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k. o. Zg. Ščavnica
 16. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k. o. Rožengrunt
 17. Sklep o podaljšanju veljavnosti Strateško razvojnega dokumenta Občine Sveta Ana
 18. Imenovanje članov Razvojnega sveta regije Podravje v programskem obdobju 2021-2027
 19. Pobude in vprašanja

Gradivo: pdf12. seja OS.pdf

K točki 12: pdfZaključni račun 2020.pdf

Aktualno

Zaradi prireditve bo v času od 23. 7. 2022 od 16.00 ure, do 24. 7. 2022 do 16.00 ure POPOLNA ZAPORA državne ceste Žice - Sv. Ana - Zg. Ščavnica v centru Svete Ane, to je med kmetijsko zadrugo in odcepom za Ledinek.

Preberi več...

 Likovna kolonija - 15. Anina paleta Na letošnji 15. Anini paleti je sodelovalo 12 slikarjev: Tomo Vojnovič, Alojz Krevh, Zvonka Pacek, Marijan Gregorc, Igor Dolenc, Stanislav Brodnik, Branko Gajšt, Pavle Ščurk, Nada Jemenšek, Draga Reichenberg, Drago Kopše in Danijel Ferlinc. Slikarji s...

Preberi več...

Pred nedavnim so na seji občinskega sveta Svete Ane v Slovenskih goricah svetniki v polnem številu odločali o prihajajočih podražitvah in predstavili načrte, kot se bodo odvijali v prihodnje. Več v prispevku: https://maribor24.si/lokalno/v-sveti-ani-bo-voda-drazja-a-manj-od-predlaganega

Preberi več...
No More Articles

Spletna portal Občine Sveta Ana uporablja samo NUJNE piškotke, ki so potrebni za delovanje spletne strani. Več o piškotkih