14. redna seja OS

Na podlagi 21. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Sveta Ana (MUV št. 21/2020) sklicujem

14. redno sejo Občinskega sveta Občine Sveta Ana,
ki bo v sredo, 30. junija 2021, ob 16. uri,
v prostorih Občine Sveta Ana, Sveta Ana v Slov. gor. 17, sejna soba.

PREDLOG DNEVNEGA REDA:
 1. Ugotovitev sklepčnosti
 2. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 13. redne seje in 3. dopisne seje
 3. Potrditev dnevnega reda
 4.- 8. Celovita energetska prenova javnih objektov v lasti Občine Sveta Ana:
   - Sklep o potrditvi Ocene upravičenosti izvedbe projekta po modelu javno-zasebnega partnerstva za celovito energetsko prenovo javnih objektov v lasti Občine Podlehnik, Občine Lenart in Občine Sveta Ana
   - Sklep o potrditvi Predinvesticijske zasnove - PIZ za celovito energetsko prenovo javnih v lasti Občine Podlehnik, Občine Lenart in Občine Sveta Ana
   - Sklep o potrditvi Investicijskega programa – IP za celovito energetsko prenovo javnega objekta OŠ Sveta Ana v lasti Občine Sveta Ana.
   - Sklep o potrditvi Investicijskega programa – IP za celovito energetsko prenovo javnih objektov v lasti Občine Podlehnik, Občine Lenart in Občine Sveta Ana
   - Odlok o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projekta energetskega pogodbeništva za energetsko prenovo objektov Občine Podlehnik, Občine Lenart in Občine Sveta Ana
 9. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Javni lekarniški zavod Mariborske lekarne Maribor – druga obravnava
10. Poročilo o izvajanju storitve pomoč na domu v občinah UE Lenart v letu 2020
11. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč na domu
12. Sistemizacija delovnih mest za področje predšolske vzgoje v OŠ Sveta Ana za šolsko leto 2021/2022
13. Sklep o določitvi cen programov vrtca v Občini Sveta Ana
14. Sklepa o soglasju k ceni storitve institucionalnega varstva odraslih oseb  s posebnimi potrebami- namestitev v drugi družini ŠOBER ZDENKA
15. Sklep o soglasju k ceni storitve institucionalnega varstva odraslih oseb  s posebnimi potrebami- namestitev v drugi družini JAVORNIK BOŠTJAN
16. Sklep o soglasju k ceni storitve institucionalnega varstva odraslih oseb  s posebnimi potrebami- namestitev v drugi družini BREZNIK IVAN
17. Sklep o soglasju k ceni storitve institucionalnega varstva odraslih oseb  s posebnimi potrebami- namestitev v drugi družini BRUS ADOLF
18. Sklep o soglasju k ceni storitve institucionalnega varstva odraslih oseb  s posebnimi potrebami- namestitev v drugi družini ZUPANEC ELFRIDA
19. Sklep o soglasju k ceni storitve institucionalnega varstva odraslih oseb  s posebnimi potrebami- namestitev v drugi družini ORNIK KRISTINA
20. Sklep o soglasju k ceni storitve institucionalnega varstva odraslih oseb  s posebnimi potrebami- namestitev v drugi družini ZEMLJIČ TEREZIJA
21. Pobude in vprašanja

Prosim za zanesljivo udeležbo!

Prosimo vas, da v skladu s priporočili NIJZ upoštevate navodila za zajezitev širjenja korona virusa COVID- 19 oz. da nosite masko, vzdržujete razdaljo in se razkužujete.                                                                                            

Silvo SLAČEK, dipl. ekon., inž. gr.

                                                                                                                     ŽUPAN

Gradivo: 14. redna seja OS.pdf

 

 

 

Aktualno

Zaradi prireditve bo v času od 23. 7. 2022 od 16.00 ure, do 24. 7. 2022 do 16.00 ure POPOLNA ZAPORA državne ceste Žice - Sv. Ana - Zg. Ščavnica v centru Svete Ane, to je med kmetijsko zadrugo in odcepom za Ledinek.

Preberi več...

 Likovna kolonija - 15. Anina paleta Na letošnji 15. Anini paleti je sodelovalo 12 slikarjev: Tomo Vojnovič, Alojz Krevh, Zvonka Pacek, Marijan Gregorc, Igor Dolenc, Stanislav Brodnik, Branko Gajšt, Pavle Ščurk, Nada Jemenšek, Draga Reichenberg, Drago Kopše in Danijel Ferlinc. Slikarji s...

Preberi več...

Pred nedavnim so na seji občinskega sveta Svete Ane v Slovenskih goricah svetniki v polnem številu odločali o prihajajočih podražitvah in predstavili načrte, kot se bodo odvijali v prihodnje. Več v prispevku: https://maribor24.si/lokalno/v-sveti-ani-bo-voda-drazja-a-manj-od-predlaganega

Preberi več...
No More Articles

Spletna portal Občine Sveta Ana uporablja samo NUJNE piškotke, ki so potrebni za delovanje spletne strani. Več o piškotkih