14. redna seja OS

Na podlagi 21. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Sveta Ana (MUV št. 21/2020) sklicujem

14. redno sejo Občinskega sveta Občine Sveta Ana,
ki bo v sredo, 30. junija 2021, ob 16. uri,
v prostorih Občine Sveta Ana, Sveta Ana v Slov. gor. 17, sejna soba.

PREDLOG DNEVNEGA REDA:
 1. Ugotovitev sklepčnosti
 2. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 13. redne seje in 3. dopisne seje
 3. Potrditev dnevnega reda
 4.- 8. Celovita energetska prenova javnih objektov v lasti Občine Sveta Ana:
   - Sklep o potrditvi Ocene upravičenosti izvedbe projekta po modelu javno-zasebnega partnerstva za celovito energetsko prenovo javnih objektov v lasti Občine Podlehnik, Občine Lenart in Občine Sveta Ana
   - Sklep o potrditvi Predinvesticijske zasnove - PIZ za celovito energetsko prenovo javnih v lasti Občine Podlehnik, Občine Lenart in Občine Sveta Ana
   - Sklep o potrditvi Investicijskega programa – IP za celovito energetsko prenovo javnega objekta OŠ Sveta Ana v lasti Občine Sveta Ana.
   - Sklep o potrditvi Investicijskega programa – IP za celovito energetsko prenovo javnih objektov v lasti Občine Podlehnik, Občine Lenart in Občine Sveta Ana
   - Odlok o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projekta energetskega pogodbeništva za energetsko prenovo objektov Občine Podlehnik, Občine Lenart in Občine Sveta Ana
 9. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Javni lekarniški zavod Mariborske lekarne Maribor – druga obravnava
10. Poročilo o izvajanju storitve pomoč na domu v občinah UE Lenart v letu 2020
11. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč na domu
12. Sistemizacija delovnih mest za področje predšolske vzgoje v OŠ Sveta Ana za šolsko leto 2021/2022
13. Sklep o določitvi cen programov vrtca v Občini Sveta Ana
14. Sklepa o soglasju k ceni storitve institucionalnega varstva odraslih oseb  s posebnimi potrebami- namestitev v drugi družini ŠOBER ZDENKA
15. Sklep o soglasju k ceni storitve institucionalnega varstva odraslih oseb  s posebnimi potrebami- namestitev v drugi družini JAVORNIK BOŠTJAN
16. Sklep o soglasju k ceni storitve institucionalnega varstva odraslih oseb  s posebnimi potrebami- namestitev v drugi družini BREZNIK IVAN
17. Sklep o soglasju k ceni storitve institucionalnega varstva odraslih oseb  s posebnimi potrebami- namestitev v drugi družini BRUS ADOLF
18. Sklep o soglasju k ceni storitve institucionalnega varstva odraslih oseb  s posebnimi potrebami- namestitev v drugi družini ZUPANEC ELFRIDA
19. Sklep o soglasju k ceni storitve institucionalnega varstva odraslih oseb  s posebnimi potrebami- namestitev v drugi družini ORNIK KRISTINA
20. Sklep o soglasju k ceni storitve institucionalnega varstva odraslih oseb  s posebnimi potrebami- namestitev v drugi družini ZEMLJIČ TEREZIJA
21. Pobude in vprašanja

Prosim za zanesljivo udeležbo!

Prosimo vas, da v skladu s priporočili NIJZ upoštevate navodila za zajezitev širjenja korona virusa COVID- 19 oz. da nosite masko, vzdržujete razdaljo in se razkužujete.                                                                                            

Silvo SLAČEK, dipl. ekon., inž. gr.

                                                                                                                     ŽUPAN

Gradivo: 14. redna seja OS.pdf

 

 

 

Aktualno

Z današnjim dnem, 22. 9. 2023, sta zapori o katerih smo obveščali odpravljeni, tako je prost prevoz po: LC 203 - 511; Žice - Ledinek - Kremberk in JP 704-312; Krivi Vrh - Kremberk.

Preberi več...

Obveščamo vas o postavitvi dveh zapor: - delna zapora LC 203 - 511; Žice - Ledinek - Kremberkin- pooplna zapora ceste JP 704-312 Krivi Vrh - Kremberk. Trajanje zapore: od 18. septembra do zaključka odprave posledic neurja.  

Preberi več...

Občina Sveta Ana je kupila 10 električnih koles. Več v prispevku: https://maribor24.si/lokalno/lepote-svete-ane-lahko-odslej-odkrivate-z-novimi-elektricnimi-kolesi

Preberi več...

Uprava RS za zaščito in reševanje je izdala Sklep o ocenjevanju škode na stvareh zaradi posledic močnih neurij z večdnevnim obilnim deževjem na širšem območju Republike Slovenije. SKLEP_-_POPLAVE_4._AVGUST.pdf Škodo na stvareh se ocenjuje na obrazcu: 1 - kmetijska zemljišča, 3 - uničen objekt 4...

Preberi več...
No More Articles

Spletna portal Občine Sveta Ana uporablja samo NUJNE piškotke, ki so potrebni za delovanje spletne strani. Več o piškotkih