Povezava do dokumentov v medobčinskem uradnem vestniku

MUV: http://www.medobcinski.si/

Objave dokumentov v letu 2006

(za podrobnejši ogled objave klikni na posamezni dokument)

ZAP. ŠT. NAZIV OBJAVLJENEGA DOKUMENTA ŠT. URADNEGA LISTA
1. Pravilnik za urejanje letnega programa športa v Občini Sveta Ana 18/2006
2. Odlok o spremembi Odloka o kategorizaciji občiniskih cest v Občini Sveta Ana 18/2006
3. Sklep o javni razgrnitvi predloga prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Sveta Ana v Slovenskih goricah 33/2006
4. Odlok o dodelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Sveta Ana    61/2006
5. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Sveta Ana za leto 2005 61/2006
6. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije Občine Sveta Ana 65/2006
7. Popravek sklepa o imenovanju občinske volilne komisije Občine Sveta Ana 80/2006
8. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Sveta Ana 82/2006
9. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Sveta Ana za leto 2006 100/2006
10. Odlok o opravljanju pokopališke in pogrebne dejavnosti ter pokopališkem redu v Občini Sveta Ana 101/2006
11. Poročilo o izidu volitev za člane občinskega sveta Občine Sveta Ana na lokalnih volitvah 2006 114/2006
12. Poročilo o izidu volitev za župana Občine Sveta Ana na lokalnih volitvah 2006 114/2006
13. Odlok o proračunu Občine Sveta Ana za leto 2007 141/2006
14. Sklep o ceni vzdrževanja pokopališča in mrliške vežice 141/2006
15. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 141/2006

Spletna portal Občine Sveta Ana uporablja samo NUJNE piškotke, ki so potrebni za delovanje spletne strani. Več o piškotkih