JAVNO NAROČILO MALE VREDNOSTI: MODERNIZACIJA OBČINSKIH CEST

Popravek povezave do ejn.gov.si

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11573

 

Razpisna dokumentacija.pdf

JN 704421 - Sklop 1:

Popis del 704421.xlsx

Detajli odvodnja cest 704421 Detajli 1.pdf

Detajli odvodnja cest 704421 Detajli 2.pdf

Karakteristični profili 704421 L-1.pdf

Situacija idejne zasnove 704421 L-1.pdf

Situacija idejne zasnove 704421 L-2.pdf

Situacija idejne zasnove 704421 L-3.pdf

Situacija idejne zasnove 704421 L-4.pdf

Tehnično poročilo 704421.pdf

JN 704421 - Sklop 2:

Popis del z predizmerami 704301.xlsx

Detajli odvodnja cest 704301 Detajli 1.pdf

Detajli odvodnja cest 704301 Detajli 2.pdf

Karakteristični profili 704301 L-2.pdf

Situacija idejne zasnove 704301 L-2.pdf

Situacija idejne zasnove 704301 L-3.pdf

Tehnično poročilo.pdf

Obrazci:

1 Ponudba.docx

2 Predracun.xlsx

3 IZJAVA ZA GOSPODARSKI SUBJEKT.docx

4 IZJAVA ZA GOSPODARSKI SUBJEKT-drugi razlogi.docx

5 Pooblastilo.docx

6 IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV GLEDE USTREZNOSTI ZA OPRAVLJANJE POKLICNE DEJAVNOSTI.docx

7 IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV GLEDE EKONOMSKEGA IN FINANČNEGA POLOŽAJA.docx

8 REFERENČNO POTRDILO ZA GOSPODARSKI SUBJEKT.docx

9 REFERENČNO POTRDILO ZA ODGOVORNEGA VODJO DEL.docx,

10 IZJAVA O ZAGOTAVLJANJU STROKOVNEGA KADRA IN TEHNIČNE ZMOGLJIVOSTI.docx

11 IZJAVA GOSPODARSKEGA SUBJEKTA O UVRSTIVI V EVIDENCO POSLOVNIH SUBJEKTOV PO ZintPK.docx

12 Tehnične specifikacije.docx

13 Soglasje PODIZVAJALCA.docx

14 VZOREC menična izjava.docx

15 Vzorec bančne garancije.docx

Vzorec gradben pogodbe.docx

 

 

 

Spletna stran Občine Sveta Ana uporablja piškotke zaradi boljšega delovanja in zagotavljanja storitev spletne strani. Več o piškotkih